Д-р Момчил Станишев

Експерт и консултант в областта на организационната психология

Изследователските му интереси са насочени към управлението на промяната, лидерството и емоционалната интелигентност на работното място. Автор е на статии, публикации и изследвания в областта, както в страната, така и в чужбина. Участвал е в редица международни бизнес форуми и конференции по темата за лидерството, организационното развитие и стартиращи предприятия.
Момчил Станишев е доктор по организационна психология, има специализации по управление на човешките ресурси в САЩ и по психология в Португалия. Професионалният му опит е свързан, както с частния, така и с публичния сектор, включително и в изпълнението, управлението и координирането на различни проекти, финансирани със средства от ЕС.