Иван Станчин, CCNA, CEH, CPTS, CRISK

Старши мениджър "Дигитална сигурност", УниКредит Булбанк

Иван Станчин работи в сферата на информационната сигурност над 20 години. Започва своята кариера в тази област в Българска телекомуникационна компания. Притежава знания и опит в приложното, системно и мрежово програмиране в UNIX/Linux и MS Windows среда. Притежава задълбочени познания за Linux ядро и мрежи, както и в дизайна, архитектурата и развоя на бизнес и технологични процеси, тяхната автоматизация и програмно осигуряване . Получава и прилага успешно обширните си познания в TCP администрирането, процесното и технологично осигуряване на информационната сигурност, както работа с Firewall, IPS/IDS, IAM, NAC, DLP, Strong Authentication, SIEM, WAF и VPN технологии, корпоративни инфраструктурни решения, UNIX OS, мрежи, автоматизация и програмиране. Като старши мениджър в УниКредит Булбанк отговаря за установяването, оперирането и управлението на информационната сигурност в банката и свързаните с нея дружества, като гарантира съответствие с изискванията на УниКредит групата и международните стандарти за информационна сигурност. Осигурява изискванията и контролира наблюдението на ИТ инфраструктурата, осигурявайки защита на информацията в УниКредит Булбанк. Участва в корпоративни инфраструктурни проекти, като подсигурява управлението и наблюдението на рискове, свързани със сигурността и защитата на информацията.