Милен Стоилов, CFE

Мениджър в отдел „Предотвратяване на измами и сигурност на каналите“ в УниКредит Булбанк

Милен Стоилов има над 14 години опит в банковата сфера, от които близо 9 години в управление „Вътрешен одит“ на УниКредит Булбанк, където е заемал позицията мениджър „Разследвания и специални одити“. Участвал е в множество специфични и процесни одити. През 2019 година се присъединява към екипа на управление „Сигурност“ на банката като ръководител на новосъздаващата се структура „Предотвратяване на картови измами и мониторинг на трансакции“. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“. Сертифициран в Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).