Светлин Консулов, CALE, CAMS

Експерт в областта на нормативното съответствие, предотвратяване изпирането на пари, предотвратяването на измами и оценката на риска на криптоактиви.

Светлин Консулов е сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Участвал е в екипи за борба с финансови и инвестиционни измами, в тясно сътрудничество с регулатори и правоохранителни органи. Ръководил е отдел Нормативно Съответствие на международен доставчик на платежни услуги. Правен съветник на LlamaRisk, специализиращ в оценка на риска на криптоактиви. Старши юрисконсулт на GOV.DAO. Светлин Консулов е магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.