Онлайн изпитен тест – Сертификат CALE

За участие в онлайн изпитния тест "СЕРТИФИКАТ CALE" е необходимо да сте получили уникална парола от АЛСАС. При необходимост, моля, свържете се с екипа ни за съдействие.