СЕРТИФИКАТ CALE 04.2021

За участие в онлайн изпитния тест "СЕРТИФИКАТ CALE 2021" е необходимо да сте получили уникална парола от АЛСАС. При необходимост, моля, свържете се с екипа ни за съдействие.


Онлайн изпитният тест за "СЕРТИФИКАТ CALE 2021" не е активен! Времевият диапазон за явяване на онлайн теста е между 25.05.2021 и 31.05.2021.