Сертификат CALE – 2020

За участие в онлайн изпитния тест "СЕРТИФИКАТ CALE" е необходимо да сте получили уникална парола от АЛСАС. При необходимост, моля, свържете се с екипа ни за съдействие.


Онлайн изпитният тест за "СЕРТИФИКАТ CALE" не е активен! Времевият диапазон за явяване на онлайн теста е между 28.11.2020 и 12.12.2020.