Валентина Тончева

Валентина Тончева

Благодаря за полезното обучение! Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

АЛСАС
2020-06-12T13:02:05+03:00

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Благодаря за полезното обучение! Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.