Даниела Майсторска

Даниела Майсторска

Благодаря на екипа на „АЛСАС“ за организацията и провеждането на семинара!

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

АЛСАС
2020-08-24T12:46:17+03:00

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Благодаря на екипа на „АЛСАС“ за организацията и провеждането на семинара!