Делина Чонова

Делина Чонова

Уебинарът беше невероятно полезен и професионално организиран. Направи се задълбочен анализ по темата.

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

АЛСАС
2020-08-24T12:49:30+03:00

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Уебинарът беше невероятно полезен и професионално организиран. Направи се задълбочен анализ по темата.