Десислава Димитрова

Десислава Димитрова

Семинарът имаше практическа насоченост и отговори на много от въпросите.

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

АЛСАС
2020-10-30T14:52:23+02:00

Head of Compliance / "Аларик Секюритис" ООД

Семинарът имаше практическа насоченост и отговори на много от въпросите.