Евгения Симеонова

Евгения Симеонова

Изключително полезен практически семинар, един от най-полезните и изчерпателни, от които имаме нужда.

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

АЛСАС
2021-11-01T19:40:06+02:00

Head of Internal Control & Compliance / УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Изключително полезен практически семинар, един от най-полезните и изчерпателни, от които имаме нужда.