Красимира Коджаманова

Красимира Коджаманова

Организацията на събитието е много добра. Лекторите са компетентни професионалисти, които добре представят новите законодателни изменения.

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

АЛСАС
2023-11-06T14:35:14+02:00

Chief Executive Officer / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията на събитието е много добра. Лекторите са компетентни професионалисти, които добре представят новите законодателни изменения.