Невена Радлова

Невена Радлова

Благодаря за обучението. Беше интересно и добре поднесено.

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

АЛСАС
2021-04-08T14:23:17+03:00

Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Благодаря за обучението. Беше интересно и добре поднесено.