Радомир Василев

Радомир Василев

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

АЛСАС
2020-07-09T12:34:27+03:00

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.