Силвия Цветкова

Силвия Цветкова

Удовлетворена съм от участието си в уебинара, лекторът беше много изчерпателен в детайли.

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД

АЛСАС
2022-02-24T17:06:34+02:00

Експерт Д-я Сигурност и нормативно съответствие / "Инвестбанк" АД

Удовлетворена съм от участието си в уебинара, лекторът беше много изчерпателен в детайли.