Татяна Панкова

Татяна Панкова

Уебинарът беше добре организиран. Високо професионално ниво на поднесената информация с практическа насоченост.

Одитор / УниКредит Булбанк АД

АЛСАС
2021-02-26T13:47:41+02:00

Одитор / УниКредит Булбанк АД

Уебинарът беше добре организиран. Високо професионално ниво на поднесената информация с практическа насоченост.