ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА БАЗА В ОБЛАСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.

На 23.04.2019 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, гр. София, АЛСАС ЕООД съвместно с Китов център, проведе обучителен семинар на тема “Задължения и изисквания, произтичащи от измененията в нормативната база за противодействие на изпирането на пари”. Участниците в събитието бяха представители на различни категории задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Лектори на семинара бяха: Иван Кавръков – управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари и Антон Михайлов – юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник и съветник на различни задължени по ЗМИП лица. Семинарът завърши с раздаването на сертификати на участниците.