АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

150

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

70

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2000

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

“Кардиф-Общо застраховане – клон България” КЧТ – Референция

АЛСАС
2020-07-02T13:46:48+03:00

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Д-р Гергана Йорданова

Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.
АЛСАС
2020-06-12T15:34:36+03:00
Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.

Галина Сибинова

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).
АЛСАС
2020-06-15T13:11:10+03:00

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).

Веселин Василев

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно.
Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
АЛСАС
2020-06-12T14:07:10+03:00

Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно. Благодаря за издадения сертификат и презентациите.

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

Красимира Паунина

Уебинарът премина чудесно. Поздравления!
Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
АЛСАС
2020-06-12T13:27:28+03:00

Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Уебинарът премина чудесно. Поздравления! Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

“БЕСТ ФУДС” ООД – Референция

АЛСАС
2020-07-02T13:44:27+03:00

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

Радомир Василев

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.
АЛСАС
2020-07-09T12:34:27+03:00

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.

Камелия Стоянова

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията.
Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
АЛСАС
2020-06-04T14:48:22+03:00

Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията. Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно. Благодаря ви отново. Успех!

Магдалена Чернокожева

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.
АЛСАС
2020-07-09T12:28:42+03:00

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.

Валентина Тончева

Благодаря за полезното обучение!
Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
АЛСАС
2020-06-12T13:02:05+03:00

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Благодаря за полезното обучение! Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.

Кристина Неофитова

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни.
Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни.
Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
С пожелания за успешна работа и много успехи!
АЛСАС
2020-06-12T12:56:34+03:00

Compliance Chief Expert / „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни. Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни. Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси. С пожелания за успешна работа и много успехи!

“Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ – Референция

АЛСАС
2020-07-02T13:47:55+03:00

Стоил Кеманов

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!
АЛСАС
2020-07-09T12:38:12+03:00

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!

Нели Петрова

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.
АЛСАС
2020-06-12T12:59:54+03:00

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.

Евгений Жишев

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.
АЛСАС
2020-06-12T12:54:38+03:00

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Райна Вълчева

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.
АЛСАС
2020-03-23T15:16:46+02:00

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Светлин Консулов

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика.
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
АЛСАС
2020-04-07T16:18:06+03:00

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика. Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

Ася Асенова

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги.
Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
АЛСАС
2020-06-04T14:45:15+03:00

Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги. Бъдете все така отговорни към това което правите. Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави! Благодаря!

Мария Димитрова

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.
АЛСАС
2020-06-04T14:49:14+03:00

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

STIHL Bulgaria

Болница “Лозенец”

„БенчМарк Финанс“ АД

“ОББ Интерлийз” ЕАД

“Емирейтс Уелт” ЕАД

Гопет Транс ЕООД

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ПОК “Съгласие” АД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

Главболгарстрой Холдинг АД

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

ОТП Лизинг ЕАД

Токуда Банк АД

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

Д Лизинг ЕАД

Банка Пиреос България АД

Лизингова компания АД

Ауто Плюс България АД

Колиърс Интернешънъл ЕООД

ВИП Секюрити ЕООД

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Общинска банка Асет Мениджмънт

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ХЪС ООД

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

“Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ

Лео Експрес ЕООД

“Коактории Финанс” АД

Община Родопи

Best Foods

“Астра Асет Мениджмънт” АД

Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Първа инвестиционна банка АД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

„Делтасток“ АД

Министерство на околната среда и водите

Геотрейдинг АД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

Община „Карлово“

“ФАКТОР И.Н.” АД

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

Агенция за социално подпомагане

Община Сунгурларе

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

ПОД “Алианц България”

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

УниКредит Булбанк АД

Олива АД

“Сожелиз България” ЕООД

“Юробанк България” АД

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

M Рент ЕАД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

ИНФОМЕД ЕООД

“Де Ново” ЕАД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

АД “Ташева и съдружници”

Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори”

Кинтекс ЕАД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

И АР БИ Лизинг ЕАД

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

София Хотел Балкан

ИП “Авал Ин” АД

“Скания Файнанс България” ЕООД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Порше Лизинг

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

Тексим Банк АД

“Златен лев Капитал” ЕАД

“Балканска консултантска компания” ЕАД

Микрофонд АД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Райфайзен Лизинг България

ЗД “Евроинс”

Ърнст и Янг Одит ООД

Представители на регистрираните одитори

ЗАД “Армеец”

Представители на адвокатите

Мого България ЕООД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

БАУД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Представители на частните съдебни изпълнители

ПОД “Бъдеще”

НЕК ЕАД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

“АЛД Аутомотив” ЕООД

Министерство на енергетиката

Райфайзенбанк (България) ЕАД

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

Амунди Асет Мениджмънт

Агенция за събиране на вземания ЕАД

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

„Аларик Сeкюритис“ ООД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

„Грийнхаус Пропъртис“ АД

Община Долна Митрополия

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

Венец.Т ООД

Натурпродукт

“Аларик Секюритис” ООД

„Елана Трейдинг“ АД

Българска асоциация за управление на проекти

“БМ Лизинг” ЕАД

“Евролийз Ауто” ЕАД

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Реал Финанс АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

„ДСК Управление на активи” АД

ИП “Ваха Трейд” ЕООД

Семантик Интерактив ООД

Адвокатско дружество „CasePro”

Градус АД

Нет Кредит

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

БНП Париба Лични Финанси

София Принцес Хотел АД

Спектрум Брандс България ЕООД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД

ЗК Уника Живот АД

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

АБВ Инвестиции ЕООД

TBI Bank

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

ЖЗК “Съгласие” АД

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

Общинска банка АД

„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Дерматологичен център “Lege Artis”

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

“ТехноЛогика” ЕАД

Инвестбанк АД

ДСК Лизинг АД

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

“Алианц Лизинг България” АД

„Еф Асет Мениджмънт“

Община Куклен

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Алианц България Холдинг

Дойче Лизинг България ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Дрегер Медикал България ЕООД

“ЪП Тренд” ООД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Агрополихим АД

ПОК “ДСК Родина” АД

ДЗИ Общо застраховане

Синергон Петролеум ООД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Кредисимо ЕАД

БАЛИП

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Нотариална колегия София-град

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

“Кардиф-Общо застраховане – клон България“ КЧТ

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

Бинер Експорт ООД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

„Капман“ АД

Олимпос-99 ООД

“КейсПро” ООД