АЛСАС

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления

За две години от създаването си АЛСАС постигна:


0

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

0

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

0

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

0

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Дейности

Повече за АЛСАС

Нашите КЛИЕНТИ

„Алианц Лизинг България“ АД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Общинска банка Асет Мениджмънт

Лео Експрес ЕООД

Изпълнителна агенция „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД

„Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД

Токуда Банк АД

Община Родопи

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Болница „Лозенец“

„Евролийз Ауто“ ЕАД

ПОД „Бъдеще“

Бинер Експорт ООД

ПОК „Доверие“

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Общинска банка АД

„Лизингова къща София лизинг“ ЕАД

Тексим Банк АД

Гопет Транс ЕООД

Порше Лизинг

KPMG Bulgaria EOOD

Първа инвестиционна банка АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

И АР БИ Лизинг ЕАД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Нет Кредит

ФАКТОР И.Н. АД

Министерство на околната среда и водите

ИП „Авал Ин“ АД

Представители на адвокатите

„Еф Асет Мениджмънт“

Спектрум Брандс България ЕООД

Кинтекс ЕАД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

„Тренд Асет Мениджмънт“ АД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

STIHL Bulgaria

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

„Пиер Фабр Дермо-козметик България“ ЕООД

„ЪП Тренд“ ООД

БАУД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

Лизингова компания АД

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

БАЛИП

ПОД „Алианц България“

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

ЗД „МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Булгартрансгаз ЕАД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

Община Куклен

Адвокатско дружество „CasePro“

„Де Ново“ ЕАД

„Балканска консултантска компания“ ЕАД

Сдружение карате клуб „Ронин 11“

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Нотариална колегия София-град

Агенция за социално подпомагане

„Астра Асет Мениджмънт“ АД

ДСК Лизинг АД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

ЗАД „Армеец“

Д Застрахователен Брокер ЕООД

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

Натурпродукт

Синергон Петролеум ООД

ЗЕАД „Булстрад Живот ВИГ“

Д Лизинг ЕАД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

„Елана Трейдинг“ АД

УниКредит Булбанк АД

Венец.Т ООД

Представители на регистрираните одитори

„АЛД Аутомотив“ ЕООД

Дрегер Медикал България ЕООД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

„Сожелиз България“ ЕООД

Ърнст и Янг Одит ООД

„Емирейтс Уелт“ ЕАД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

ДЗИ Общо застраховане

„БенчМарк Финанс“ АД

БНП Париба Лични Финанси

„ОББ Интерлийз“ ЕАД

Амунди Асет Мениджмънт

Градус АД

Олимпос-99 ООД

Министерство на енергетиката

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

„Делтасток“ АД

Адвокатско дружество „Христова и партньори“

София Хотел Балкан

„Златен лев Капитал“ ЕАД

Геотрейдинг АД

Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

„БМ Лизинг“ ЕАД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

„Аларик Сeкюритис“ ООД

Адвокатско дружество „Саздов и Петров“

Банка Пиреос България АД

„Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

ОТП Лизинг ЕАД

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

„Скания Файнанс България“ ЕООД

ЖЗК „Съгласие“ АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Представители на частните съдебни изпълнители

„Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД

„ДСК Управление на активи” АД

Мого България ЕООД

M Рент ЕАД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Община Долна Митрополия

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Олива АД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

ХЪС ООД

ЗД „Евроинс“

ПОК „ДСК Родина“ АД

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Кредисимо ЕАД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Микрофонд АД

Райфайзен Лизинг България

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

Община Сунгурларе

Бейкър Тили Клиту и Партньори

„ТехноЛогика“ ЕАД

Българска асоциация за управление на проекти

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Алианц България Холдинг

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Ауто Плюс България АД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД