АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

150

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

70

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2000

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.

Светлин Консулов

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика.
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
АЛСАС
2020-04-07T16:18:06+03:00

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика. Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!

Райна Вълчева

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.
АЛСАС
2020-03-23T15:16:46+02:00

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Best Foods

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

БАЛИП

“ТехноЛогика” ЕАД

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Представители на частните съдебни изпълнители

„Аларик Сeкюритис“ ООД

ИНФОМЕД ЕООД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

Геотрейдинг АД

Представители на регистрираните одитори

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Интернешънъл Асет Банк АД

Микрофонд АД

Община Родопи

ИП “Авал Ин” АД

„БенчМарк Финанс“ АД

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

“Сожелиз България” ЕООД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

Мого България ЕООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

ВИП Секюрити ЕООД

Главболгарстрой Холдинг АД

Градус АД

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

ПОК “Съгласие” АД

“БМ Лизинг” ЕАД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

“Емирейтс Уелт” ЕАД

„Елана Трейдинг“ АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Д Лизинг ЕАД

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Венец.Т ООД

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Представители на адвокатите

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

Адвокатско дружество „CasePro”

ИП “Ваха Трейд” ЕООД

Спектрум Брандс България ЕООД

И АР БИ Лизинг ЕАД

НЕК ЕАД

Министерство на околната среда и водите

Бинер Експорт ООД

ДЗИ Общо застраховане

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

ПОД “Бъдеще”

Тексим Банк АД

“ОББ Интерлийз” ЕАД

Общинска банка Асет Мениджмънт

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

“Скания Файнанс България” ЕООД

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

БНП Париба Лични Финанси

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

Семантик Интерактив ООД

STIHL Bulgaria

Синергон Петролеум ООД

БАУД

„ДСК Управление на активи” АД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Агенция за събиране на вземания ЕАД

“ЪП Тренд” ООД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

“Коактории Финанс” АД

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Агрополихим АД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Община „Карлово“

Алианц България Холдинг

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

ЗД “Евроинс”

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

Амунди Асет Мениджмънт

“КейсПро” ООД

ЗК Уника Живот АД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Райфайзен Лизинг България

Колиърс Интернешънъл ЕООД

ОТП Лизинг ЕАД

Инвестбанк АД

“Евролийз Ауто” ЕАД

“Алианц Лизинг България” АД

Кинтекс ЕАД

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

София Хотел Балкан

Гопет Транс ЕООД

Министерство на енергетиката

УниКредит Булбанк АД

Лео Експрес ЕООД

Дрегер Медикал България ЕООД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

Кредисимо ЕАД

Община Сунгурларе

Токуда Банк АД

“Балканска консултантска компания” ЕАД

Нет Кредит

Олимпос-99 ООД

“АЛД Аутомотив” ЕООД

Община Долна Митрополия

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Порше Лизинг

Общинска банка АД

ФАКТОР И.Н. АД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

„Еф Асет Мениджмънт“

Реал Финанс АД

Лизингова компания АД

София Принцес Хотел АД

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

ПОД “Алианц България”

Агенция за социално подпомагане

ЗАД “Армеец”

ДСК Лизинг АД

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

АД “Ташева и съдружници”

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ЖЗК “Съгласие” АД

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

“Аларик Секюритис” ООД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

ХЪС ООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Райфайзенбанк (България) ЕАД

„Делтасток“ АД

“Астра Асет Мениджмънт” АД

„Капман“ АД

Ърнст и Янг Одит ООД

Ауто Плюс България АД

Дерматологичен център “Lege Artis”

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

Банка Пиреос България АД

M Рент ЕАД

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

Първа инвестиционна банка АД

“Де Ново” ЕАД

“Златен лев Капитал” ЕАД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Натурпродукт

Олива АД

Болница “Лозенец”

Булгартрансгаз ЕАД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

Община Куклен

АБВ Инвестиции ЕООД

Българска асоциация за управление на проекти

Нотариална колегия София-град

ПОК “ДСК Родина” АД

Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

TBI Bank

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново