АЛСАС

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления

За две години от създаването си АЛСАС постигна:


0

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

0

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

0

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

0

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Дейности

Повече за АЛСАС

Нашите КЛИЕНТИ

ПОК „ДСК Родина“ АД

ПОД „Алианц България“

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

ПОД „Бъдеще“

Банка Пиреос България АД

ЗЕАД „Булстрад Живот ВИГ“

ЗД „Евроинс“

БАУД

„Евролийз Ауто“ ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

Лизингова компания АД

ИП „Авал Ин“ АД

„Тренд Асет Мениджмънт“ АД

„БМ Лизинг“ ЕАД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

УниКредит Булбанк АД

ЗД „МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

„Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД

Представители на частните съдебни изпълнители

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

БНП Париба Лични Финанси

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

„Де Ново“ ЕАД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Общинска банка АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

STIHL Bulgaria

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Венец.Т ООД

Микрофонд АД

„Златен лев Капитал“ ЕАД

„Скания Файнанс България“ ЕООД

Бинер Експорт ООД

Мого България ЕООД

Изпълнителна агенция „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“

ФАКТОР И.Н. АД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

„ЪП Тренд“ ООД

Д Лизинг ЕАД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

София Хотел Балкан

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

Представители на адвокатите

ДСК Лизинг АД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

Болница „Лозенец“

КОМПАС ИНВЕСТ АД

Община Долна Митрополия

Нет Кредит

„Еф Асет Мениджмънт“

ДЗИ Общо застраховане

Интернешънъл Асет Банк АД

„АЛД Аутомотив“ ЕООД

Кредисимо ЕАД

Община Куклен

Олива АД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

Общинска банка Асет Мениджмънт

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

Адвокатско дружество „Саздов и Петров“

„Лизингова къща София лизинг“ ЕАД

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

И АР БИ Лизинг ЕАД

M Рент ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ХЪС ООД

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“

Тексим Банк АД

„Сожелиз България“ ЕООД

„Емирейтс Уелт“ ЕАД

Сдружение карате клуб „Ронин 11“

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Агенция за социално подпомагане

Община Родопи

Ауто Плюс България АД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

Райфайзен Лизинг България

ПОК „Доверие“

Натурпродукт

Бейкър Тили Клиту и Партньори

„Делтасток“ АД

Лео Експрес ЕООД

Нотариална колегия София-град

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

KPMG Bulgaria EOOD

„Астра Асет Мениджмънт“ АД

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

Алианц България Холдинг

Спектрум Брандс България ЕООД

Представители на регистрираните одитори

Порше Лизинг

„ОББ Интерлийз“ ЕАД

Адвокатско дружество „CasePro“

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Кинтекс ЕАД

БАЛИП

„СКАЙ Управление на активи“ АД

„Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД

Дрегер Медикал България ЕООД

„Пиер Фабр Дермо-козметик България“ ЕООД

„Алианц Лизинг България“ АД

Олимпос-99 ООД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

„Балканска консултантска компания“ ЕАД

Гопет Транс ЕООД

Адвокатско дружество „Христова и партньори“

Първа инвестиционна банка АД

Градус АД

„Аларик Сeкюритис“ ООД

Геотрейдинг АД

Токуда Банк АД

„Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

Ърнст и Янг Одит ООД

Министерство на енергетиката

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

„ДСК Управление на активи” АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

Амунди Асет Мениджмънт

Министерство на околната среда и водите

ЖЗК „Съгласие“ АД

„Елана Трейдинг“ АД

ЗАД „Армеец“

ОТП Лизинг ЕАД

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

Българска асоциация за управление на проекти

Синергон Петролеум ООД

„БенчМарк Финанс“ АД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас