АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

150

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

70

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2000

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“КейсПро” ООД

„Капман“ АД

ДСК Лизинг АД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

ДЗИ Общо застраховане

Синергон Петролеум ООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

Инвестбанк АД

Райфайзен Лизинг България

Микрофонд АД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Нет Кредит

АД “Ташева и съдружници”

Кинтекс ЕАД

M Рент ЕАД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“Балканска консултантска компания” ЕАД

Геотрейдинг АД

И АР БИ Лизинг ЕАД

Българска асоциация за управление на проекти

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Олива АД

Тексим Банк АД

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ОТП Лизинг ЕАД

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

Кредисимо ЕАД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Първа инвестиционна банка АД

ЗАД “Армеец”

НЕК ЕАД

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

Ауто Плюс България АД

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

“Златен лев Капитал” ЕАД

“Евролийз Ауто” ЕАД

“Астра Асет Мениджмънт” АД

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

“АЛД Аутомотив” ЕООД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

ИП “Авал Ин” АД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

София Хотел Балкан

“ТехноЛогика” ЕАД

“Емирейтс Уелт” ЕАД

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

Министерство на околната среда и водите

ЖЗК “Съгласие” АД

Натурпродукт

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Лизингова компания АД

София Принцес Хотел АД

Болница “Лозенец”

Порше Лизинг

Представители на регистрираните одитори

„СКАЙ Управление на активи“ АД

Община „Карлово“

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Амунди Асет Мениджмънт

Интернешънъл Асет Банк АД

Общинска банка Асет Мениджмънт

“Скания Файнанс България” ЕООД

“ОББ Интерлийз” ЕАД

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

Дрегер Медикал България ЕООД

Спектрум Брандс България ЕООД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

Гопет Транс ЕООД

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Нотариална колегия София-град

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Министерство на енергетиката

Адвокатско дружество „CasePro”

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Община Родопи

Главболгарстрой Холдинг АД

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

Дерматологичен център “Lege Artis”

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

ПОК “ДСК Родина” АД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

КОМПАС ИНВЕСТ АД

“БМ Лизинг” ЕАД

TBI Bank

„Еф Асет Мениджмънт“

„ДСК Управление на активи” АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

“Аларик Секюритис” ООД

Банка Пиреос България АД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

ХЪС ООД

Община Сунгурларе

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Бинер Експорт ООД

Олимпос-99 ООД

Реал Финанс АД

Колиърс Интернешънъл ЕООД

“Коактории Финанс” АД

Представители на адвокатите

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

БНП Париба Лични Финанси

ПроКредит Банк (България) ЕАД

АБВ Инвестиции ЕООД

“Алианц Лизинг България” АД

Представители на частните съдебни изпълнители

ПОК “Съгласие” АД

Булгартрансгаз ЕАД

БАЛИП

УниКредит Булбанк АД

STIHL Bulgaria

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

„Аларик Сeкюритис“ ООД

Лео Експрес ЕООД

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Ърнст и Янг Одит ООД

БАУД

“Сожелиз България” ЕООД

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

Общинска банка АД

KPMG Bulgaria EOOD

Д Лизинг ЕАД

ПОД “Алианц България”

ИНФОМЕД ЕООД

Токуда Банк АД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

Венец.Т ООД

Агенция за социално подпомагане

ПОД “Бъдеще”

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

ЗД “Евроинс”

Семантик Интерактив ООД

Мого България ЕООД

Община Куклен

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Община Долна Митрополия

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

„Елана Трейдинг“ АД

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

„БенчМарк Финанс“ АД

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Алианц България Холдинг

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

ВИП Секюрити ЕООД

„Делтасток“ АД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

“ЪП Тренд” ООД

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

ФАКТОР И.Н. АД

Градус АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД

“Де Ново” ЕАД