АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

150

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

70

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2000

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
5.0
2016-12-11T14:59:07+02:00

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.
5
1

Повече за АЛСАС

АЛСАС ООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Венец.Т ООД

ОТП Лизинг ЕАД

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

Община Родопи

ЖЗК “Съгласие” АД

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Колиърс Интернешънъл ЕООД

„Капман“ АД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Синергон Петролеум ООД

Олимпос-99 ООД

Кредисимо ЕАД

“Евролийз Ауто” ЕАД

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

Ауто Плюс България АД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Министерство на енергетиката

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

„Аларик Сeкюритис“ ООД

ПОК “ДСК Родина” АД

ХЪС ООД

Бинер Експорт ООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

Община Долна Митрополия

Токуда Банк АД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

ДЗИ Общо застраховане

Агенция за социално подпомагане

ДСК Лизинг АД

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Тексим Банк АД

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

ПОД “Бъдеще”

“КейсПро” ООД

АБВ Инвестиции ЕООД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

Геотрейдинг АД

Болница “Лозенец”

ЗД “Евроинс”

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

Спектрум Брандс България ЕООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Българска асоциация за управление на проекти

Нет Кредит

“Златен лев Капитал” ЕАД

STIHL Bulgaria

Община Куклен

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

ИП “Авал Ин” АД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

ВИП Секюрити ЕООД

Нотариална колегия София-град

БАУД

Представители на регистрираните одитори

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

НЕК ЕАД

“Емирейтс Уелт” ЕАД

БАЛИП

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

KPMG Bulgaria EOOD

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

“Алианц Лизинг България” АД

УниКредит Булбанк АД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“Коактории Финанс” АД

„Еф Асет Мениджмънт“

Реал Финанс АД

Градус АД

“АЛД Аутомотив” ЕООД

“Сожелиз България” ЕООД

ФАКТОР И.Н. АД

“Астра Асет Мениджмънт” АД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Първа инвестиционна банка АД

ЗАД “Армеец”

Д Застрахователен Брокер ЕООД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

И АР БИ Лизинг ЕАД

“ТехноЛогика” ЕАД

БНП Париба Лични Финанси

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

„ДСК Управление на активи” АД

“Де Ново” ЕАД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

Дрегер Медикал България ЕООД

ПОК “Съгласие” АД

Лизингова компания АД

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

„БенчМарк Финанс“ АД

Общинска банка АД

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

Инвестбанк АД

Булгартрансгаз ЕАД

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

ПОД “Алианц България”

“ОББ Интерлийз” ЕАД

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Порше Лизинг

Мого България ЕООД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

Министерство на околната среда и водите

„Делтасток“ АД

“БМ Лизинг” ЕАД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

Лео Експрес ЕООД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Олива АД

Община „Карлово“

Микрофонд АД

„Елана Трейдинг“ АД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

Адвокатско дружество „CasePro”

Представители на адвокатите

“Балканска консултантска компания” ЕАД

Семантик Интерактив ООД

ИНФОМЕД ЕООД

Ърнст и Янг Одит ООД

M Рент ЕАД

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

Гопет Транс ЕООД

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

Кинтекс ЕАД

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Общинска банка Асет Мениджмънт

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Представители на частните съдебни изпълнители

Натурпродукт

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Главболгарстрой Холдинг АД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

“ЪП Тренд” ООД

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

Амунди Асет Мениджмънт

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“Скания Файнанс България” ЕООД

Д Лизинг ЕАД

Алианц България Холдинг

София Хотел Балкан

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Община Сунгурларе

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Банка Пиреос България АД

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

Райфайзен Лизинг България