АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

200

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

100

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2500

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

Петя Георгиева

Уебинарът беше много добре организиран.
АЛСАС
2020-09-11T15:23:48+03:00

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Уебинарът беше много добре организиран.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Мария Димитрова

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.
АЛСАС
2020-06-04T14:49:14+03:00

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

Нели Петрова

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.
АЛСАС
2020-06-12T12:59:54+03:00

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.

Д-р Гергана Йорданова

Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.
АЛСАС
2020-06-12T15:34:36+03:00
Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.

Даниела Майсторска

Благодаря на екипа на „АЛСАС“ за организацията и провеждането на семинара!
АЛСАС
2020-08-24T12:46:17+03:00

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Благодаря на екипа на „АЛСАС“ за организацията и провеждането на семинара!

Ася Асенова

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги.
Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
АЛСАС
2020-06-04T14:45:15+03:00

Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги. Бъдете все така отговорни към това което правите. Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави! Благодаря!

Стоил Кеманов

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!
АЛСАС
2020-07-09T12:38:12+03:00

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!

Евгений Жишев

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.
АЛСАС
2020-06-12T12:54:38+03:00

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.

Красимира Паунина

Уебинарът премина чудесно. Поздравления!
Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
АЛСАС
2020-06-12T13:27:28+03:00

Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Уебинарът премина чудесно. Поздравления! Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.

Радомир Василев

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.
АЛСАС
2020-07-09T12:34:27+03:00

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.

Делина Чонова

Уебинарът беше невероятно полезен и професионално организиран. Направи се задълбочен анализ по темата.
АЛСАС
2020-08-24T12:49:30+03:00

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Уебинарът беше невероятно полезен и професионално организиран. Направи се задълбочен анализ по темата.

Десислава Димитрова

Темите на уебинара бяха подходящо подбрани и презентирани.
АЛСАС
2020-08-20T15:32:13+03:00

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Темите на уебинара бяха подходящо подбрани и презентирани.

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Магдалена Чернокожева

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.
АЛСАС
2020-07-09T12:28:42+03:00

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.

Антония Дойчева

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.
АЛСАС
2020-08-10T14:54:45+03:00

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.

Ганка Калоянова

Темите на обучението бяха доста полезни. Презентациите и начина им на поднасяне бяха добре структурирани, имахме възможност за коментиране на казуси и неясноти. Представянето и съдействието по възникналите въпроси на лектора също много ми допадна.
АЛСАС
2020-10-13T13:36:31+03:00

Експерт AML / ПроКредит Банк (България) ЕАД

Темите на обучението бяха доста полезни. Презентациите и начина им на поднасяне бяха добре структурирани, имахме възможност за коментиране на казуси и неясноти. Представянето и съдействието по възникналите въпроси на лектора също много ми допадна.

Валентина Тончева

Благодаря за полезното обучение!
Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
АЛСАС
2020-06-12T13:02:05+03:00

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Благодаря за полезното обучение! Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Светлин Консулов

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика.
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
АЛСАС
2020-04-07T16:18:06+03:00

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика. Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

Кристина Неофитова

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни.
Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни.
Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
С пожелания за успешна работа и много успехи!
АЛСАС
2020-06-12T12:56:34+03:00

Compliance Chief Expert / „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни. Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни. Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси. С пожелания за успешна работа и много успехи!

Веселин Василев

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно.
Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
АЛСАС
2020-06-12T14:07:10+03:00

Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно. Благодаря за издадения сертификат и презентациите.

Камелия Стоянова

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията.
Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
АЛСАС
2020-06-04T14:48:22+03:00

Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията. Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно. Благодаря ви отново. Успех!

Бисер Боюв

Информацията на уебинара беше синтезирана, лекторът направи всичко, за да отговори на зададените въпроси. С удоволствие бих участвал отново.
АЛСАС
2020-09-11T15:15:51+03:00

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Информацията на уебинара беше синтезирана, лекторът направи всичко, за да отговори на зададените въпроси. С удоволствие бих участвал отново.

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Галина Сибинова

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).
АЛСАС
2020-06-15T13:11:10+03:00

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

Райна Вълчева

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.
АЛСАС
2020-03-23T15:16:46+02:00

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

“АВЕР Трейдинг” ООД

“Де Ново” ЕАД

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

Венец.Т ООД

“БМ Лизинг” ЕАД

„Елана Трейдинг“ АД

“Аларик Секюритис” ООД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори”

Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

STIHL Bulgaria

Медицински университет – София

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

“Кардиф-Общо застраховане – клон България“ КЧТ

ХЪС ООД

Натурпродукт

Бинер Експорт ООД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

ПОД “Алианц България”

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

Инвестбанк АД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Представители на регистрираните одитори

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

M Рент ЕАД

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

Министерство на околната среда и водите

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Семантик Интерактив ООД

“АЛД Аутомотив” ЕООД

„Делтасток“ АД

Олимпос-99 ООД

Агенция за социално подпомагане

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Райфайзенбанк (България) ЕАД

МК Брокерс АД

ИНФОМЕД ЕООД

Амунди Асет Мениджмънт

„СКАЙ Управление на активи“ АД

“Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Общинска банка Асет Мениджмънт

Кредисимо ЕАД

Кинтекс ЕАД

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

ПОК “Съгласие” АД

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

„Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Дрегер Медикал България ЕООД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Общинска банка АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД

Представители на частните съдебни изпълнители

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

Синергон Петролеум ООД

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

АД “Ташева и съдружници”

“Емирейтс Уелт” ЕАД

Вьорваг Фарма България ЕООД

“Астра Асет Мениджмънт” АД

София Принцес Хотел АД

Спектрум Брандс България ЕООД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

Главболгарстрой Холдинг АД

Нотариална колегия София-град

ИП “Авал Ин” АД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Порше Лизинг

ЖЗК “Съгласие” АД

„Еф Асет Мениджмънт“

Представители на адвокатите

“ОББ Интерлийз” ЕАД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

Лео Експрес ЕООД

УМБАЛ “Света Анна” – София

“ТехноЛогика” ЕАД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

Нет Кредит

Българска асоциация за управление на проекти

БНП Париба Лични Финанси

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

“Евролийз Ауто” ЕАД

Д Лизинг ЕАД

Алианц България Холдинг

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Агенция за събиране на вземания ЕАД

Дерматологичен център “Lege Artis”

Булгартрансгаз ЕАД

ЗАД “Армеец”

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ

НЕК ЕАД

ОТП Лизинг ЕАД

„БенчМарк Финанс“ АД

“Скания Файнанс България” ЕООД

Геотрейдинг АД

Банка Пиреос България АД

“Алианц Лизинг България” АД

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

Олива АД

ИП “Ваха Трейд” ЕООД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

Best Foods

Д Застрахователен Брокер ЕООД

Лизингова компания АД

TBI Bank

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

“ЪП Тренд” ООД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

“Златен лев Капитал” ЕАД

“Сожелиз България” ЕООД

„Капман“ АД

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

Микрофонд АД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

АБВ Инвестиции ЕООД

„Грийнхаус Пропъртис“ АД

Градус АД

БАУД

И АР БИ Лизинг ЕАД

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

Гопет Транс ЕООД

Болница “Лозенец”

Първа инвестиционна банка АД

Дойче Лизинг България ЕАД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ВИП Секюрити ЕООД

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

“МБАЛ-Пазарджик” АД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

ЗК Уника Живот АД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Община Родопи

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

Община „Карлово“

ПОК “ДСК Родина” АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България“

Ауто Плюс България АД

ЗАД Алианц България Живот

Токуда Банк АД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

Министерство на енергетиката

Колиърс Интернешънъл ЕООД

УниКредит Булбанк АД

“ФАКТОР И.Н.” АД

Явлена ЕООД

“Балканска консултантска компания” ЕАД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

ДЗИ Общо застраховане

ПОД “Бъдеще”

“Коактории Финанс” АД

Ърнст и Янг Одит ООД

“Юробанк България” АД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

София Хотел Балкан

Адвокатско дружество „CasePro”

Община Сунгурларе

„Информационно обслужване“ АД

Реал Финанс АД

Тексим Банк АД

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

„Аларик Сeкюритис“ ООД

“КейсПро” ООД

Община Долна Митрополия

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Община Куклен

Дейталаб ООД

ЗД “Евроинс”

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

БАЛИП

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Мого България ЕООД

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

„ДСК Управление на активи” АД

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

ДСК Лизинг АД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

Райфайзен Лизинг България

„Капман Асет Мениджмънт“ АД