АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

200

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

100

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2500

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

Райна Вълчева

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.
АЛСАС
2020-03-23T15:16:46+02:00

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.

Светлин Консулов

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика.
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
АЛСАС
2020-04-07T16:18:06+03:00

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика. Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!

Мария Димитрова

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.
АЛСАС
2020-06-04T14:49:14+03:00

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.

Петя Георгиева

Уебинарът беше много добре организиран.
АЛСАС
2020-09-11T15:23:48+03:00

Отдел "Продажби и дистрибуция" / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Уебинарът беше много добре организиран.

Магдалена Чернокожева

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.
АЛСАС
2020-07-09T12:28:42+03:00

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.

Десислава Димитрова

Темите на уебинара бяха подходящо подбрани и презентирани.
АЛСАС
2020-08-20T15:32:13+03:00

Head of Compliance / „Аларик Секюритис“ ООД

Темите на уебинара бяха подходящо подбрани и презентирани.

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

Галина Сибинова

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).
АЛСАС
2020-06-15T13:11:10+03:00

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).

Кристина Неофитова

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни.
Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни.
Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
С пожелания за успешна работа и много успехи!
АЛСАС
2020-06-12T12:56:34+03:00

Compliance Chief Expert / „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни. Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни. Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси. С пожелания за успешна работа и много успехи!

Д-р Гергана Йорданова

Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.
АЛСАС
2020-06-12T15:34:36+03:00
Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.

Красимира Паунина

Уебинарът премина чудесно. Поздравления!
Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
АЛСАС
2020-06-12T13:27:28+03:00

Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Уебинарът премина чудесно. Поздравления! Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.

Даниела Майсторска

Благодаря на екипа на „АЛСАС“ за организацията и провеждането на семинара!
АЛСАС
2020-08-24T12:46:17+03:00

Relationship Manager / „Аларик Секюритис“ ООД

Благодаря на екипа на „АЛСАС“ за организацията и провеждането на семинара!

Антония Дойчева

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.
АЛСАС
2020-08-10T14:54:45+03:00

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.

Бисер Боюв

Информацията на уебинара беше синтезирана, лекторът направи всичко, за да отговори на зададените въпроси. С удоволствие бих участвал отново.
АЛСАС
2020-09-11T15:15:51+03:00

Финансов контролер / „Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

Информацията на уебинара беше синтезирана, лекторът направи всичко, за да отговори на зададените въпроси. С удоволствие бих участвал отново.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

Радомир Василев

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.
АЛСАС
2020-07-09T12:34:27+03:00

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Камелия Стоянова

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията.
Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
АЛСАС
2020-06-04T14:48:22+03:00

Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията. Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно. Благодаря ви отново. Успех!

Нели Петрова

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.
АЛСАС
2020-06-12T12:59:54+03:00

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.

Делина Чонова

Уебинарът беше невероятно полезен и професионално организиран. Направи се задълбочен анализ по темата.
АЛСАС
2020-08-24T12:49:30+03:00

Старши консултант Правен отдел / Бейкър Тили Клиту и Партньори Бизнес Услуги ЕООД

Уебинарът беше невероятно полезен и професионално организиран. Направи се задълбочен анализ по темата.

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Стоил Кеманов

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!
АЛСАС
2020-07-09T12:38:12+03:00

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.

Валентина Тончева

Благодаря за полезното обучение!
Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
АЛСАС
2020-06-12T13:02:05+03:00

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Благодаря за полезното обучение! Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.

Ася Асенова

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги.
Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
АЛСАС
2020-06-04T14:45:15+03:00

Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги. Бъдете все така отговорни към това което правите. Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави! Благодаря!

Евгений Жишев

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.
АЛСАС
2020-06-12T12:54:38+03:00

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.

Веселин Василев

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно.
Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
АЛСАС
2020-06-12T14:07:10+03:00

Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно. Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

Градус АД

“Коактории Финанс” АД

Булгартрансгаз ЕАД

Община „Карлово“

Община Сунгурларе

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

ЗД “Евроинс”

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Алианц България Холдинг

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

“ЪП Тренд” ООД

ДСК Лизинг АД

Представители на частните съдебни изпълнители

“Де Ново” ЕАД

“Скания Файнанс България” ЕООД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Олива АД

“София Интернешънъл Секюритиз” АД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

“Сожелиз България” ЕООД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

“ОББ Интерлийз” ЕАД

Колиърс Интернешънъл ЕООД

София Хотел Балкан

Адвокатско дружество „CasePro”

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Лео Експрес ЕООД

Общинска банка АД

„ДСК Управление на активи” АД

Дерматологичен център “Lege Artis”

Представители на адвокатите

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

София Принцес Хотел АД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

„Информационно обслужване“ АД

Медицински университет – София

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Ауто Плюс България АД

Венец.Т ООД

ЗАД Алианц България Живот

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

Ърнст и Янг Одит ООД

И АР БИ Лизинг ЕАД

Нотариална колегия София-град

КОМПАС ИНВЕСТ АД

Геотрейдинг АД

“Златен лев Капитал” ЕАД

ИНФОМЕД ЕООД

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

Тексим Банк АД

Общинска банка Асет Мениджмънт

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

“Астра Асет Мениджмънт” АД

STIHL Bulgaria

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

ДЗИ Общо застраховане

ПОД “Бъдеще”

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

Д Лизинг ЕАД

Вьорваг Фарма България ЕООД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

“Евролийз Ауто” ЕАД

Бинер Експорт ООД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

БАУД

Семантик Интерактив ООД

Дрегер Медикал България ЕООД

TBI Bank

Интернешънъл Асет Банк АД

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

Спектрум Брандс България ЕООД

Порше Лизинг

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

“Емирейтс Уелт” ЕАД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

Министерство на енергетиката

Инвестбанк АД

Гопет Транс ЕООД

Агенция за събиране на вземания ЕАД

Натурпродукт

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Банка Пиреос България АД

ПОК “ДСК Родина” АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

ЖЗК “Съгласие” АД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

„БенчМарк Финанс“ АД

Община Куклен

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

Олимпос-99 ООД

Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори”

БАЛИП

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

“Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ

„Елана Трейдинг“ АД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Синергон Петролеум ООД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

“Юробанк България” АД

Лизингова компания АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

ЗК Уника Живот АД

Представители на регистрираните одитори

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

Токуда Банк АД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ

Българска асоциация за управление на проекти

Д Застрахователен Брокер ЕООД

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

“Алианц Лизинг България” АД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

НЕК ЕАД

Община Долна Митрополия

ЗАД “Армеец”

Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България“

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

“Кардиф-Общо застраховане – клон България“ КЧТ

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

ОТП Лизинг ЕАД

Амунди Асет Мениджмънт

Кинтекс ЕАД

ИП “Авал Ин” АД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

„Грийнхаус Пропъртис“ АД

Мого България ЕООД

УниКредит Булбанк АД

ХЪС ООД

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

„Делтасток“ АД

Реал Финанс АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

ВИП Секюрити ЕООД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

Община Родопи

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

“МБАЛ-Пазарджик” АД

Първа инвестиционна банка АД

Дойче Лизинг България ЕАД

ПОК “Съгласие” АД

M Рент ЕАД

АД “Ташева и съдружници”

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Микрофонд АД

Министерство на околната среда и водите

УМБАЛ “Света Анна” – София

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

“АЛД Аутомотив” ЕООД

„Аларик Сeкюритис“ ООД

“ТехноЛогика” ЕАД

Болница “Лозенец”

Главболгарстрой Холдинг АД

Кредисимо ЕАД

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Нет Кредит

„Евромастер Импорт – Експорт“ ООД

ИП “Ваха Трейд” ЕООД

АБВ Инвестиции ЕООД

“ФАКТОР И.Н.” АД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Райфайзен Лизинг България

“КейсПро” ООД

Best Foods

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Агенция за социално подпомагане

„Капман“ АД

„Еф Асет Мениджмънт“

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

БНП Париба Лични Финанси

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

“Балканска консултантска компания” ЕАД

“БМ Лизинг” ЕАД

“Аларик Секюритис” ООД

ПОД “Алианц България”