АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

200

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

100

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2500

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

“Кардиф-Общо застраховане – клон България” КЧТ – Референция

АЛСАС
2020-07-02T13:46:48+03:00

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Нели Петрова

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.
АЛСАС
2020-06-12T12:59:54+03:00

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Много добра организация. Бих участвала и в други ваши събития, тъй като те имат практическа насоченост. Тълкуванията на закона, които ни дадохте, изключително много ни помогнаха.

Райна Вълчева

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.
АЛСАС
2020-03-23T15:16:46+02:00

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.

Радомир Василев

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.
АЛСАС
2020-07-09T12:34:27+03:00

Началник отдел „Лизинг“ / "Лизингова къща София Лизинг" ЕАД

Уебинарът беше на много добро ниво на представяне и съдържаше изчерпателна информация.

Светлин Консулов

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика.
Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!
АЛСАС
2020-04-07T16:18:06+03:00

Юрисконсулт / Адвокатска кантора Петрова

Напълно съм удовлетворен от формата на курса за издаване на сертификат CALE, съдържанието на материалите за самоподготовка и подробната лекционна част. Убеден съм, че придобитите знания ще намерят ежедневно приложение в текущата ми практика. Още веднъж благодарности и пожелания за здраве!

Галина Сибинова

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).
АЛСАС
2020-06-15T13:11:10+03:00

Главен юрисконсулт / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Организацията на уебинара беше много добра, презентациите бяха чудесни, имаше перфектна възможност за задаване на въпроси, без да се нарушава ритъма на презентацията (и същевременно не остана въпрос без отговор).

Мария Димитрова

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.
АЛСАС
2020-06-04T14:49:14+03:00

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.

Веселин Василев

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно.
Благодаря за издадения сертификат и презентациите.
АЛСАС
2020-06-12T14:07:10+03:00

Procurator / „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията на уебинара беше на ниво. Бих участвал отново в организирано от вас обучение, тъй като получавам отговори на конкретни казуси, а и като цяло всичко е много полезно. Благодаря за издадения сертификат и презентациите.

Красимира Паунина

Уебинарът премина чудесно. Поздравления!
Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.
АЛСАС
2020-06-12T13:27:28+03:00

Chief Executive Officer /„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

Уебинарът премина чудесно. Поздравления! Организацията е на професионално ниво и лекторите винаги провеждат занятията изцяло практически насочени.

Кристина Неофитова

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни.
Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни.
Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси.
С пожелания за успешна работа и много успехи!
АЛСАС
2020-06-12T12:56:34+03:00

Compliance Chief Expert / „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

Организацията беше безупречна. Семинари/уебинари организирани конкретно за определени браншове са в пъти по-полезни. Бих посетила организирани от вас събития отново, защото очаквам все така да получавам отговор на поставените от мен въпроси и да чуя вашето експертно мнение, което вие винаги давате след като сте разгледали всеки отделен казус, обръщайки внимание и съобразявайки се с естеството на дейност на дружествата, от които сме част, за което сме ви безкрайно благодарни. Благодаря за професионализма, който всеки път показвате, за споделените опит и знания, и за отделеното време да разгледате и отговорите на поставените от нас въпроси. С пожелания за успешна работа и много успехи!

Стоил Кеманов

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!
АЛСАС
2020-07-09T12:38:12+03:00

Money Transfer Manager / "Фактор И.Н." АД

Искам да благодаря от мое име и от името на всички служители във Фактор И.Н. АД за професионалното и ползотворно обучение, което проведохте!

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

Д-р Гергана Йорданова

Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.
АЛСАС
2020-06-12T15:34:36+03:00
Благодаря за приятното и полезно обучение. Научих нови, ценни неща. Екипът е съставен изцяло от професионалисти – експерти от практиката.

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.

Антония Дойчева

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.
АЛСАС
2020-08-10T14:54:45+03:00

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

“БЕСТ ФУДС” ООД – Референция

АЛСАС
2020-07-02T13:44:27+03:00

Валентина Тончева

Благодаря за полезното обучение!
Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.
АЛСАС
2020-06-12T13:02:05+03:00

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД

Благодаря за полезното обучение! Лекторът беше много полезен със съветите и тълкуванията си.

Камелия Стоянова

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията.
Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно.
Благодаря ви отново.
Успех!
АЛСАС
2020-06-04T14:48:22+03:00

Ръководител отдел „Нормативно съответствие“ / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Благодаря за предоставената възможност за повишаване на квалификацията. Ще се радвам да продължим и занапред да работим и да си сътрудничим заедно. Благодаря ви отново. Успех!

Евгений Жишев

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.
АЛСАС
2020-06-12T12:54:38+03:00

Главен секретар / Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД)

Благодаря за семинара и сертификатите! Участниците са много доволни и отзивите са отлични. Надявам се на такива обучения и в бъдеще.

Магдалена Чернокожева

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.
АЛСАС
2020-07-09T12:28:42+03:00

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

Ася Асенова

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги.
Бъдете все така отговорни към това което правите.
Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави!
Благодаря!
АЛСАС
2020-06-04T14:45:15+03:00

Compliance officer / „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД

Курсът беше приятен и полезен. С удоволствие ще го препоръчам и на други колеги. Бъдете все така отговорни към това което правите. Желая на Вас и на целия екип на АЛСАС много успехи и бъдете здрави! Благодаря!

“Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ – Референция

АЛСАС
2020-07-02T13:47:55+03:00
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Синергон Петролеум ООД

“Де Ново” ЕАД

Агенция за събиране на вземания ЕАД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

Кинтекс ЕАД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

София Принцес Хотел АД

“ОББ Интерлийз” ЕАД

„Еф Асет Мениджмънт“

„Грийнхаус Пропъртис“ АД

“Балканска консултантска компания” ЕАД

Амунди Асет Мениджмънт

НЕК ЕАД

„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Инвестбанк АД

АБВ Инвестиции ЕООД

“Златен лев Капитал” ЕАД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

Представители на адвокатите

Община Куклен

„Делтасток“ АД

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

“Кардиф-Общо застраховане – клон България“ КЧТ

АД “Ташева и съдружници”

Адвокатско дружество „CasePro”

Нотариална колегия София-град

Гопет Транс ЕООД

Дойче Лизинг България ЕАД

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Община Долна Митрополия

TBI Bank

Райфайзен Лизинг България

София Хотел Балкан

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

“Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

„Капман“ АД

Порше Лизинг

БАУД

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Лео Експрес ЕООД

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Ърнст и Янг Одит ООД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

УниКредит Булбанк АД

Венец.Т ООД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

ИНФОМЕД ЕООД

БНП Париба Лични Финанси

Олимпос-99 ООД

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Бинер Експорт ООД

Министерство на енергетиката

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

ХЪС ООД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

Вьорваг Фарма България ЕООД

ИП “Авал Ин” АД

Агенция за социално подпомагане

Токуда Банк АД

“Сожелиз България” ЕООД

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

„ДСК Управление на активи” АД

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

Д Лизинг ЕАД

Първа инвестиционна банка АД

ДСК Лизинг АД

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Натурпродукт

“Юробанк България” АД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

“АЛД Аутомотив” ЕООД

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

Агрополихим АД

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ

ВИП Секюрити ЕООД

“КейсПро” ООД

“Коактории Финанс” АД

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

ПОД “Бъдеще”

ИП “Ваха Трейд” ЕООД

Лизингова компания АД

ДЗИ Общо застраховане

“Алианц Лизинг България” АД

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

STIHL Bulgaria

“ФАКТОР И.Н.” АД

Общинска банка АД

Министерство на околната среда и водите

ОТП Лизинг ЕАД

Геотрейдинг АД

ЗК Уника Живот АД

Дерматологичен център “Lege Artis”

“София Интернешънъл Секюритиз” АД

Медицински университет – София

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

ЗАД “Армеец”

Банка Пиреос България АД

Дрегер Медикал България ЕООД

Главболгарстрой Холдинг АД

“Емирейтс Уелт” ЕАД

“ЪП Тренд” ООД

ЗД “Евроинс”

ПОК “Съгласие” АД

Мого България ЕООД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

“ТехноЛогика” ЕАД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

Алианц България Холдинг

Община Сунгурларе

Нет Кредит

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Семантик Интерактив ООД

Представители на регистрираните одитори

ПОК “ДСК Родина” АД

“Аларик Секюритис” ООД

Община Родопи

Представители на частните съдебни изпълнители

Ауто Плюс България АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

„Аларик Сeкюритис“ ООД

“БМ Лизинг” ЕАД

ЗАД Алианц България Живот

Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България“

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Спектрум Брандс България ЕООД

„Елана Трейдинг“ АД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

Реал Финанс АД

“Астра Асет Мениджмънт” АД

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Колиърс Интернешънъл ЕООД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

Болница “Лозенец”

Общинска банка Асет Мениджмънт

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори”

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

Община „Карлово“

Best Foods

“Евролийз Ауто” ЕАД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД

ЖЗК “Съгласие” АД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

„БенчМарк Финанс“ АД

“Скания Файнанс България” ЕООД

УМБАЛ “Света Анна” – София

Булгартрансгаз ЕАД

ПОД “Алианц България”

БАЛИП

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Кредисимо ЕАД

И АР БИ Лизинг ЕАД

Тексим Банк АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

Градус АД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

Интернешънъл Асет Банк АД

M Рент ЕАД

Българска асоциация за управление на проекти

Олива АД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Микрофонд АД

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД