АЛСАС

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления

За две години от създаването си АЛСАС постигна:


0

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

0

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

0

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

0

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Дейности

Повече за АЛСАС

Нашите КЛИЕНТИ

Община Куклен

Синергон Петролеум ООД

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

STIHL Bulgaria

„Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД

„Балканска консултантска компания“ ЕАД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

Дрегер Медикал България ЕООД

KPMG Bulgaria EOOD

Гопет Транс ЕООД

Бинер Експорт ООД

Градус АД

„Де Ново“ ЕАД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Райфайзен Лизинг България

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Тексим Банк АД

„Евролийз Ауто“ ЕАД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

ОТП Лизинг ЕАД

„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

Адвокатско дружество „Саздов и Петров“

„Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД

Амунди Асет Мениджмънт

„Емирейтс Уелт“ ЕАД

Кредисимо ЕАД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

„ОББ Интерлийз“ ЕАД

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

„АЛД Аутомотив“ ЕООД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

„Сожелиз България“ ЕООД

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Представители на частните съдебни изпълнители

Токуда Банк АД

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

ЗД „МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Геотрейдинг АД

Главболгарстрой Холдинг АД

ДСК Лизинг АД

Болница „Лозенец“

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

M Рент ЕАД

„КейсПро“ ООД

„Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

„Алианц Лизинг България“ АД

„ЪП Тренд“ ООД

ПОД „Алианц България“

Лизингова компания АД

Нет Кредит

ПроКредит Банк (България) ЕАД

ЖЗК „Съгласие“ АД

ВИП Секюрити ЕООД

Лео Експрес ЕООД

ПОД „Бъдеще“

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

БАЛИП

Микрофонд АД

ЗЕАД „Булстрад Живот ВИГ“

„БМ Лизинг“ ЕАД

Министерство на околната среда и водите

Ауто Плюс България АД

Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“

Д Лизинг ЕАД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Булгартрансгаз ЕАД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

„ТехноЛогика“ ЕАД

Спектрум Брандс България ЕООД

Ърнст и Янг Одит ООД

Алианц България Холдинг

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

УниКредит Булбанк АД

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Представители на адвокатите

Министерство на енергетиката

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

Общинска банка АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Семантик Интерактив ООД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Сдружение карате клуб „Ронин 11“

Порше Лизинг

„Еф Асет Мениджмънт“

ПОК „ДСК Родина“ АД

ФАКТОР И.Н. АД

ИНФОМЕД ЕООД

Натурпродукт

Венец.Т ООД

И АР БИ Лизинг ЕАД

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

„Скания Файнанс България“ ЕООД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

Адвокатско дружество „CasePro“

Община Сунгурларе

БНП Париба Лични Финанси

„Пиер Фабр Дермо-козметик България“ ЕООД

Колиърс Интернешънъл ЕООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

„БенчМарк Финанс“ АД

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

„Капман“ АД

„Лизингова къща София лизинг“ ЕАД

Реал Финанс АД

Интернешънъл Асет Банк АД

ИП „Авал Ин“ АД

Изпълнителна агенция „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“

Кинтекс ЕАД

„Елана Трейдинг“ АД

„Аларик Сeкюритис“ ООД

Мого България ЕООД

„Астра Асет Мениджмънт“ АД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

Общинска банка Асет Мениджмънт

Олива АД

БАУД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

„Делтасток“ АД

София Хотел Балкан

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Агенция за социално подпомагане

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Община Родопи

Българска асоциация за управление на проекти

Адвокатско дружество „Христова и партньори“

ДЗИ Общо застраховане

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

„ДСК Управление на активи” АД

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Нотариална колегия София-град

„Златен лев Капитал“ ЕАД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

АБВ Инвестиции ЕООД

Олимпос-99 ООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

Представители на регистрираните одитори

„СКАЙ Управление на активи“ АД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Банка Пиреос България АД

ЗАД „Армеец“

Първа инвестиционна банка АД

Община Долна Митрополия

КОМПАС ИНВЕСТ АД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

„Коактории Финанс“ АД

„Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

ХЪС ООД

„Тренд Асет Мениджмънт“ АД

ЗД „Евроинс“

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД