АЛСАС електронна платформа

Консултации, обучения и бизнес решения в сферата на
превенцията и противодействието на изпирането на пари,
корупцията и финансовите престъпления
ALSAS Platform – Anti-money Laundering Services, Analyses and Support (ALSAS)

70

ПАЗАРЕН ДЯЛ В AML УСЛУГИТЕ

150

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

70

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ

2000

УЧАСТНИЦИ В ОБУЧЕНИЯ

Услуги

Нотариус Енчо Енчев

Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие.
Благодаря и поздрави.
АЛСАС
2017-12-11T14:56:06+02:00
Колегите и аз сме много доволни от въвеждащото обучение на служителите на нотариалната кантора, проведено с вещина и компетентност. Планираме през настоящата година продължаващо обучение на персонала, за което се надяваме отново на Вашето съдействие. Благодаря и поздрави.

Център за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.
АЛСАС
2013-12-11T15:38:06+02:00
АЛСАС ЕООД е един коректен партньор, който изпълнява поетите от него ангажименти с точност и безупречно качество. Разполага с изключително квалифициран екип, с опит и експертиза.

Първа инвестиционна банка АД

Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.
АЛСАС
2012-12-11T15:38:48+02:00
Проведеното от АЛСАС ЕООД обучение на служителите на Банката, отговаряше на предварително уговорените между страните условия и параметри. Същото се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите.

Счетоводна къща Атуин ЕООД

Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно.
Екипът на Атуин ЕООД
АЛСАС
2015-12-11T15:30:21+02:00
Много благодарим за професионално проведения семинар и добре подготвените лектори – беше ни много полезно. Екипът на Атуин ЕООД

Нотариус Диана Райнова

Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.
АЛСАС
5
2016-12-11T14:59:07+02:00
Благодаря Ви за изпратените материали. Много ще ми помогнат в работата. Семинарът беше много полезен за мен. Така, конспектирайки закона, той се чете и възприема по-лесно. Иначе материята е прекалено трудна за юристи, а не знам как го възприемат останалите граждани.

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.
АЛСАС
2011-12-11T15:39:19+02:00
Обучението проведено от АЛСАС беше изключително полезно както от теоретична, така и от практическа страна.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!
АЛСАС
2014-12-11T15:31:47+02:00

Проф. д.ик.н. М. Динев е български икономист и университетски преподавател. Ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България (избран от Великото народно събрание през 1990 г.), председател на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011). Той е автор на първият Закон за Сметната палата на съвременна България. Неговата биография е публикувана в „Кой кой е“ на американския биографичен институт. Повечето от неговите публикации са в библиографската справка на Конгресната библиотека на Вашингтон.

Бях на обучението, проведено от АЛСАС ЕООД, на 24.01.2019 г. в гр. София, свързано с изпълнението на ЗМИП и ППЗМИП и изразявам своето задоволство от качеството на неговото провеждане. Двамата лектори представиха много добре своите доклади. Проличаваше тяхната подготовка по тези проблеми и още повече техните разбирания по практическото приложение на нормативната база. Изразявам още веднъж моето задоволство от проведеното обучение. Поздравления!

Представители на частните съдебни изпълнители

Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.
АЛСАС
2009-12-11T15:40:18+02:00
Проведените две обучения от АЛСАС, насочени към изпълнение на задълженията по ЗМИП от страна на частните съдебни изпълнители и помощник-частните съдебни изпълнители, разглеждаха в дълбочина представената материя, като в тях участваха висококвалифицирани лектори с богат практически опит.

Райна Вълчева

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.
АЛСАС
2020-03-23T15:16:46+02:00

Адвокат / „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД

Благодаря за он-лайн обучението (уебинара) на служителите на „Б.Л. ЛИЗИНГ” АД проведено на 18.03.2020 г., беше много ползотворно, включително и за мен.

Десислава Стефанова

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.
АЛСАС
5
2020-02-17T10:30:21+02:00

Manager | Risk & Quality, Independence & Compliance | PwC

Изключително сме доволни от работата ви, много професионално и качествено.

Нотариална колегия София-град и Нотариални колегии към апелативен съд гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Велико търново

Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
АЛСАС
2010-12-11T15:39:48+02:00
Семинарите предназначени за нотариусите и помощник-нотариусите по заместване от Нотариалните колегии в страната бяха изключително полезни и практически насочени. Темите бяха актуални, а лекторите притежаваха изключителна компетентност по разглежданите въпроси.
5
2
АЛСАС

Повече за АЛСАС

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ВИП Секюрити ЕООД

Община Долна Митрополия

ЗЕАД “Булстрад Живот ВИГ”

Първа инвестиционна банка АД

Национален център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/

Гопет Транс ЕООД

„Елана Трейдинг“ АД

ПОД “Алианц България”

Министерство на околната среда и водите

Дрегер Медикал България ЕООД

Интернешънъл Асет Банк АД

ИНФОМЕД ЕООД

Община Сунгурларе

M Рент ЕАД

И АР БИ Лизинг ЕАД

„Капман“ АД

Българска асоциация за управление на проекти

TBI Bank

“Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

Инвестбанк АД

“Сожелиз България” ЕООД

АД “Ташева и съдружници”

“Де Ново” ЕАД

Община „Карлово“

ХЪС ООД

Д Лизинг ЕАД

Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ ЕАД

Сдружение за Учителска Взаимопомощ – ВСКУ

Лео Експрес ЕООД

“АРКУС Асет Мениджмънт” АД

Сдружение “Българско дружество за защита на птиците”

Агенция за социално подпомагане

Общинска банка Асет Мениджмънт

Нет Кредит

БНП Париба Лични Финанси

ЗД “МетЛайф Юръп д.а.к. – клон България

Бинер Експорт ООД

Пиреос Застрахователен Брокер ЕООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Велико Търново

“Емирейтс Уелт” ЕАД

Булгартрансгаз ЕАД

„Делтасток“ АД

Нотариална колегия София-град

Община Куклен

ФАКТОР И.Н. АД

Ауто Плюс България АД

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

„ДСК Управление на активи” АД

“Златен лев Капитал” ЕАД

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Микрофонд АД

“БМ Лизинг” ЕАД

„Еф Асет Мениджмънт“

Кредисимо ЕАД

БАЛИП

Главболгарстрой Холдинг АД

“ЪП Тренд” ООД

УниКредит Булбанк АД

„ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

“КейсПро” ООД

“АЛД Аутомотив” ЕООД

София Хотел Балкан

Адвокатско дружество “Христова и партньори”

Синергон Петролеум ООД

“Скания Файнанс България” ЕООД

“Лизингова къща София лизинг” ЕАД

ЗЕАД “ЦКБ Живот”

Колиърс Интернешънъл ЕООД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. София

Реал Финанс АД

Прайсуотърхаус Купърс Одит ООД

Бейкър Тили Клиту и Партньори

Мого България ЕООД

“Тренд Асет Мениджмънт” АД

АБВ Инвестиции ЕООД

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

“ТехноЛогика” ЕАД

ЗД “Евроинс”

“Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

„Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД

“Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

Агрополихим АД

Амунди Асет Мениджмънт

Общинска банка АД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Спектрум Брандс България ЕООД

Алианц България Холдинг

Агенция за събиране на вземания ЕАД

“Евролийз Ауто” ЕАД

Представители на адвокатите

American Chamber of Commerce in Bulgaria (AmCham)

„Стратегия Асет Мениджмънт“ АД

ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ

“Астра Асет Мениджмънт” АД

„ЕВРО-ФИНАНС“ АД

ПОК “Съгласие” АД

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

Изпълнителна агенция “ОП Наука и образование за интелигентен растеж”

Представители на регистрираните одитори

София Принцес Хотел АД

Бьорингер Ингелхайм – Boehringer Ingelheim

Токуда Банк АД

ПОД “Бъдеще”

Дерматологичен център “Lege Artis”

Министерство на енергетиката

„Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Д Застрахователен Брокер ЕООД

ЗАД “Армеец”

“Балканска консултантска компания” ЕАД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

ДЗИ Общо застраховане

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

Адвокатско дружество “Саздов и Петров”

Венец.Т ООД

ЖЗК “Съгласие” АД

НЕК ЕАД

Ърнст и Янг Одит ООД

“Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

“ОББ Интерлийз” ЕАД

Олимпос-99 ООД

“Алианц Лизинг България” АД

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПОК “ДСК Родина” АД

Тексим Банк АД

Лизингова компания АД

„СКАЙ Управление на активи“ АД

Национален туристически клъстер Българският пътеводител

Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“

„Адамант Кепитъл Партнърс“ АД

Болница “Лозенец”

БАУД

„ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД

„Аларик Сeкюритис“ ООД

Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Семантик Интерактив ООД

Кинтекс ЕАД

Геотрейдинг АД

Олива АД

Представители на частните съдебни изпълнители

Представители на лицата, чиято дейност е свързана с парични превод

„Капман Асет Мениджмънт“ АД

Натурпродукт

ИП “Авал Ин” АД

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“Коактории Финанс” АД

ОТП Лизинг ЕАД

Сдружение карате клуб “Ронин 11”

ВАРЧЕВ МЕНИДЖМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Адвокатско дружество “Джингов, Гугински, Кючуков и Величков”

Порше Лизинг

„Елана Фонд Мениджмънт“ АД

Община Родопи

Райфайзен Лизинг България

“Пиер Фабр Дермо-козметик България” ЕООД

ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ

“Аларик Секюритис” ООД

България Инженеринг ЕАД / Б.И.Финанс ЕООД

Градус АД

„БенчМарк Финанс“ АД

STIHL Bulgaria

Банка Пиреос България АД

Адвокатско дружество „CasePro”

ДСК Лизинг АД

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

“Мото-Пфое Лизинг” ЕООД

ЕКСПЕРТ ИВЕНТС ЕООД

Реал Финанс Асет Мениджмънт АД

КОМПАС ИНВЕСТ АД

Българска асоциация за лизинг (БАЛ)

Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Пловдив

“София Интернешънъл Секюритиз” АД