Предстоящи семинари

Управление на риска от банкови и финансови измами
110 лв. без ДДС