Абонамент

за предоставяне на специализирани услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм


Обхват:

Процесите по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Ползата:

 • Дружеството ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за изискванията на националното и международно законодателство.
 • Прецизно и точно изпълнение на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.
 • Повишаване на качеството на предлаганите услуги.
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
 • Адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
 • Минимизиране на негативните последици върху дейността на дружеството, при евентуални установени съмнителни операции и сделки свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Абонаментни планове:

Създадени с грижа за всеки наш клиент, абонаментните планове на АЛСАС имат за цел да гарантират Вашата сигурност и спокойствие. Абонаментните ни планове са четири основни вида, като могат да се сключат за срок от една или две години.

За запитване, свързано с цените на различните ни абонаментни планове, можете да се свържете с нас.

Предлаганите от нас абонаментни планове, са следните:

Основен абонаментен план:*

 • оценка на риска на клиент – до 12 оценки годишно;
 • експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 3 становища годишно;
 • едно специализирано обучение на година за до 10 човека;
 • 5 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС (alsas.net), свързана с превенцията на изпирането на пари.

 

Разширен абонаментен план:*

 • оценка на риска на клиент – до 24 оценки годишно;
 • експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 5 становища годишно;
 • едно специализирано обучение на година за до 30 човека;
 • съдействие при решаване на комплексни и специфични казуси – до 1 казус годишно;
 • становище за определяне на действителен собственик – до 2 становища годишно;
 • изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. – до 2 бр. годишно;
 • актуализиране на Вътрешни правила с включена оценка на риска – 1 път годишно;
 • 7 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС (alsas.net), свързана с превенцията на изпирането на пари.

Премиум абонаментен план:*

 • оценка на риска на клиент – до 36 оценки годишно;
 • експертна и методическа помощ свързана с процеса по изпълнение на мерките срещу изпирането на пари – до 8 становища годишно;
 • едно специализирано обучение на година за до 50 човека;
 • съдействие при решаване на комплексни и специфични казуси – до 2 казуса годишно;
 • становище за определяне на действителен собственик – до 4 становища годишно;
 • изготвяне и оптимизиране на документи, бланки и др. – до 4 бр. годишно;
 • актуализиране на Вътрешни правила с включена оценка на риска – 1 път годишно;
 • актуализиране и оптимизиране на вътрешни политики, процедури и ръководства – до 1 бр. годишно;
 • оценка на място, на процесите и системите, свързани с изпълнението на нормативните изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма – 1 път годишно;
 • преминаване на специализирано обучение за получаване на сертификат CALE – за 1 служител от организацията;
 • 10 % отстъпка, от цените на услугите предлагани в уеб базираната платформа на АЛСАС (alsas.net), свързана с превенцията на изпирането на пари.

 

Индивидуален абонаментен план:*

Изготвя се според желанието на клиента, като може да включва всяка една от горните услуги, във вид, обем и комбинация в зависимост от специфичните нужди и изисквания на клиента.

Забележка:
* при невъзможност, поради външни или други фактори, за извършване на определена услуга, същата не се отчита.

Услугата може да бъде заявена чрез формата, която се визуализира в раздела, след което ще получите от нас съответната цена, срокове за изпълнение и всички останали детайли, свързани със заявката Ви. Ако сте съгласни с посочените условия и параметри, ще Ви изпратим стандартния ни договор за тази услуга и ще преминем към нейното изпълнение.

Заявка за абонамент

* Всички полета със * за задължителни