ВЪТРЕШНО-ФИРМЕН СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МИКРОФОНД АД

На 09.05.2019 г., в гр. София, АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмен обучителен семинар на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за служители на МИКРОФОНД АД. Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лекторите, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.