СЕРТИФИКАТ CALE – 04.2024

За участие в онлайн изпитния тест "СЕРТИФИКАТ CALE - 04.2024" е необходимо да сте получили уникална парола от АЛСАС. При необходимост, моля, свържете се с екипа ни за съдействие.