АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА “АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯТА НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ”.

На 21.07.2020 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха обучителен семинар предназначен за служители на банките.

Семинарът премина при голям интерес, като лектори на обучението бяха: Панайот Александров – старши мениджър на отдел “Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк и Тодор Лозанов – мениджър в отдел “Предотвратяване на измами“ в УниКредит Булбанк.

Всеки от участниците в семинара получи сертификат.