юни
02

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ – АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ”

На 02.06.2022 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
май
18

СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 18.05.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Мерки срещу изпирането на пари – актуални тенденции и практически решения“ предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
мар.
31

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА В БАНКОВИЯ СЕКТОР“.

На 31.03.2022 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
мар.
16

НОВ КУРС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ CALE™ СТАРТИРА НА 01.06.2022 Г.

На 01.06.2022 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2022 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

By АЛСАС ООД | Новини
DETAIL
мар.
16

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

На 16.03.2022 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД). Темата на уебинара беше „Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари в дейността на управляващите дружества“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 60 участника. Всички участници в уебинара…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
мар.
11

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ“.

На 11.03.2022 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт, проведоха онлайн обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
фев.
24

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “НОВИ МОМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

На 24.02.2022 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема “Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2022
DETAIL
дек.
02

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 02.12.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 70 участника. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2021
DETAIL