май
30

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА “НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ (НОР) – АКТУАЛИЗАЦИЯ И НОВИ МОМЕНТИ”

На 30.05.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (НОР) – актуализация и нови моменти”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
май
20

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ КЧТ

На 20.05.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение, във връзка с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – клон София КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 40 участника. По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
апр.
27

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ (НОР) – АКТУАЛИЗАЦИЯ И НОВИ МОМЕНТИ“

На 27.04.2023 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
мар.
30

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА БАНКОВИТЕ ИЗМАМИ“

На 30.03.2023 г. в гр. София, АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха онлайн обучение, предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат, издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
мар.
27

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС Н.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ

На 27.03.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение, във връзка с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на КЕЙ БИ СИ ГЛОБАЛ СЪРВИСИС Н.В. КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ (KBC Global Services Branch Bulgaria). Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 70 участника. По думите на участниците, проведеното обучение, от една…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
мар.
16

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП)

На 16.03.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Темата на уебинара беше „Нови моменти и изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари в дейността на инвестиционните посредници“. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 170 участника. Всички участници в…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
фев.
24

ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР НА ТЕМА „ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗЪМ”

На 24.02.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически проблеми и възможни решения при изпълнението на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”. Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Всички участници в…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ян.
23

Д-р Николай Алдимиров взе участие като модератор в проведените фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма

На 16 и 20 януари 2023 г., управителят на АЛСАС д-р Николай Алдимиров, взе участие като модератор на две фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В групите се включиха, както представители на публични и надзорни органи, така и представители на различни задължени лица по…
By АЛСАС ООД | Новини
DETAIL