ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ И “КАРДИФ–ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ

На 04.12.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – “Кардиф Животозастраховане – клон България” КЧТ и “Кардиф-Общо застраховане – клон България” КЧТ.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани 50 участници.

По думите на участниците, проведеното обучение, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.