За нас

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Електронна платформа ALSAS™

Електронната платформа ALSAS™, има за цел, чрез функционалностите, които предоставя за бизнес решения, обучения и подпомагане на специфични дейности по превенция и противодействие на изпирането на пари, финансови и други престъпления да спомогне за намаляването на риска от възникване на тези процеси и да минимизира ефекта от тяхното проявление, което ще допринесе за изграждането на една ефективна система за превенция и контрол на изпирането на пари.

Използването на платформата, ще даде възможност представителите на различните задължени лица и публичните институции с компетентност в материята, да имат мощен инструмент в подкрепа на извършваните от тях дейности по превенция на изпирането на пари и финансовите престъпления. Намерението на екипа на АЛСАС е непрекъснато да актуализира и развива функционалностите на платформата и да предоставя все повече възможности на бенефициентите на нейните услуги, като по този начин да улесни и оптимизира техните дейности.

АЛСАС ЕООД разполага с:

  • Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
  • Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
  • Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
  • Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.