За нас

АЛСАС ЕООД е първото специализирано търговско дружество, което предлага професионално сертифицирано обучение, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансовите престъпления. АЛСАС ЕООД създаде и първата електронна платформа с услуги в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

АЛСАС ЕООД предлага и други дейности и услуги в различни области на икономиката. Сферите на дейност, в които фирмата предлага услугите си се определят от различната насоченост и експертиза на екипа, който стои зад фирмата. Той е съставен от специалисти с дългогодишна практика и опит.

При желание от страна на клиента, специализирано търговско дружество АЛСАС работи при пълна конфиденциалност.

АЛСАС ЕООД разполага с:

  • Висококвалифициран екип от едни от най-добрите експерти в своята област, което гарантира високото качество на услугите, които фирмата предлага.
  • Специализирани сертификати на предлаганите обучения, гарантиращи конкурентно предимство.
  • Партньори от различни сфери на публичния и частен сектор.
  • Специфичен ноу-хау на извършваните дейности.