Актуално

cale2

НОВ КУРС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ CALE™ СТАРТИРА НА 01.06.2022 Г.

На 01.06.2022 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2022 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

Абонамент

Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 01.06.2021 г.

На 01.06.2021 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2021 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

Предна корица

Най–новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Управление на риска от банкови измами“

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС и се разпространява от книжарници Хеликон. Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на…

LOGO-barspip

11 НОЕМВРИ ДЕН НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Продължаваме въпреки кризата!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му,…

Абонамент

Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 01.06.2020 г.

На 01.06.2020 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2020 г, като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

cale

Курс за получаване на сертификат CALE

На 02.12.2019 г., стартира новия специализиран курс за експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE) организиран от АЛСАС ЕООД. Обръщение към участниците в курса, направиха д-р Николай Алдимиров и Иван Станоев – управляващи съдружници на АЛСАС. Сертификатът CALE™ (Certified Anti-money Laundering Expert), който издава АЛСАС е безсрочен и е единствения специализиран и признат…

Korica-1

Книга – „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането…

summit4

АЛСАС ЕООД участва в ежегодното регионално събитие за предприемачи See Growth Summit

На 26.11.2019 г., в Sofia Event Center (SEC), гр. София, Иван Станоев и д-р Николай Алдимиров – управляващи съдружници в АЛСАС ЕООД взеха участие в ежегодното регионално събитие за предприемачи SEE GROWTH SUMMIT, организирано от Капитал и Организацията на предприемачите (Entrepreneurs Organization) Югоизточна Европа. Конференцията събра на една сцена влиятелни и доказани предприемачи, експерти по…

AMLDay

11 ноември – Ден на превенцията на изпирането на пари

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Заедно можем!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му, на…

sertificirane

Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 02.12.2019 г.

На 02.12.2019 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.10.2019 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

3

д-р Николай Алдимиров, взе участие в 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria

На 16.05.2019 г. в София Хотел Балкан, се проведе 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria. Програмата на конференцията засегна темите за предизвикателствата, пред които бе поставен бизнеса през изминалото десетилетие на икономическа криза и несигурност, за това как българските компании управляват кредитния риск през последните десет години и…

Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

Снимка 1. От ляво на дясно: доц. д-р Емил Асенов, д-р Николай Алдимиров, г-н Иван Станоев, г-н Антон Михайлов и г-н Иван Кавръков.

АЛСАС участва в кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай деня на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП)

На 11.11.2018 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, в гр. София, се проведе кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай 11 ноември, Ден на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП). На тази дата е и професионалния празник на работещите в сферата на…

Представители на АЛСАС взеха участие в реализиран от ЦППИП проект за предизвикателствата пред финансовия сектор, във връзка с новия ЗМИП

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта, на…

celebrating

11 ноември – професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари

Членовете на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) приеха датата 11 ноември за професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Това е датата, когато през 1990 г. влиза в сила Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи…

Договор за съвместна дейност между АЛСАС ЕООД и Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС)

На 26.04.2018 г. бе подписан договор за съвместна дейност между АЛСАС ЕООД и Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС). Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на…

contact

Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан на 19.01.2018 г.

На 19.01.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” (ЦППИП). Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите…