Актуално

aml-300x200

Д-р Николай Алдимиров взе участие като модератор в проведените фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма

На 16 и 20 януари 2023 г., управителят на АЛСАС д-р Николай Алдимиров, взе участие като модератор на две фокус групи във връзка с Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. В групите се включиха, както представители на публични и надзорни органи, така и представители на различни задължени лица по…

hbd-blue

АЛСАС ЕООД навършва 5 години!

За този период изградихме ценни партньорства и постигнахме успех в сферата си. Надяваме се да продължаваме да оправдаваме очакванията Ви!

cale2

НОВ КУРС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ CALE™ СТАРТИРА НА 01.06.2022 Г.

На 01.06.2022 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2022 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

Абонамент

Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 01.06.2021 г.

На 01.06.2021 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2021 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

Предна корица

Най–новата книга на д-р Николай Алдимиров – „Управление на риска от банкови измами“

На 14 декември 2020 г. излезе от печат най–новата книга на д-р Николай Алдимиров „Управление на риска от банкови измами“. Книгата е издадена в гр. София, от Издателски комплекс – УНСС и се разпространява от книжарници Хеликон. Книгата допринася за повишаване на информираността по материята, както предлага един нов и съвременен модел за превенция на…

LOGO-barspip

11 НОЕМВРИ ДЕН НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Продължаваме въпреки кризата!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му,…

Абонамент

Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 01.06.2020 г.

На 01.06.2020 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.04.2020 г, като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

31012020

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 31.01.2020 г. Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП), беше приет за член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България. Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт,…

cale

Курс за получаване на сертификат CALE

На 02.12.2019 г., стартира новия специализиран курс за експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE) организиран от АЛСАС ЕООД. Обръщение към участниците в курса, направиха д-р Николай Алдимиров и Иван Станоев – управляващи съдружници на АЛСАС. Сертификатът CALE™ (Certified Anti-money Laundering Expert), който издава АЛСАС е безсрочен и е единствения специализиран и признат…

Korica-1

Книга – „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство“

На 27 ноември 2019 г. излезе от печат книгата „Превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Ръководство.“ Изготвен от авторски колектив на АЛСАС ЕООД, това е един уникален за България продукт, който обхваща изцяло етапите и стъпките, които трябва да се предприемат в процеса по изпълнение на мерките срещу на изпирането…

summit4

АЛСАС ЕООД участва в ежегодното регионално събитие за предприемачи See Growth Summit

На 26.11.2019 г., в Sofia Event Center (SEC), гр. София, Иван Станоев и д-р Николай Алдимиров – управляващи съдружници в АЛСАС ЕООД взеха участие в ежегодното регионално събитие за предприемачи SEE GROWTH SUMMIT, организирано от Капитал и Организацията на предприемачите (Entrepreneurs Organization) Югоизточна Европа. Конференцията събра на една сцена влиятелни и доказани предприемачи, експерти по…

AMLDay

11 ноември – Ден на превенцията на изпирането на пари

На 11 ноември е професионалния празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Мотото на кампанията тази година е „Заедно можем!“. По този повод, този ден е обявен за Ден на превенцията на изпирането на пари, а месец ноември ще бъде Месец на превенцията на изпирането на пари. За отбелязването му, на…

sertificirane

Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 02.12.2019 г.

На 02.12.2019 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.10.2019 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE. Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за…

3

д-р Николай Алдимиров, взе участие в 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria

На 16.05.2019 г. в София Хотел Балкан, се проведе 10-тата Конференция за управление на кредитния риск в България, организирана от ICAP Bulgaria. Програмата на конференцията засегна темите за предизвикателствата, пред които бе поставен бизнеса през изминалото десетилетие на икономическа криза и несигурност, за това как българските компании управляват кредитния риск през последните десет години и…

mbiposl

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ (МБИ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ (МБИ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 21.01.2019 Г. Подписи под документа поставиха директора на МБИ Мария Георгиева и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането…

bal

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 05.12.2018 Г. Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАЛ г-н Атанас Ботев и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни…

Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.

ivob

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ (ИВОБ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В БЪЛГАРИЯ (ИВОБ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 22.11.2018 Г. Меморандумът беше подписан в рамките на Националната конференция на вътрешните одитори на 22.11.2018 г. в гр. София, където ЦППИП взе участие със самостоятелен панел на тема „Ролята и…

baud

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 19.11.2018 Г. Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАУД Петко Кръстев и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни…

balip

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ (БАЛИП) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 19.11.2018 Г. Подписи под документа поставиха председателя на УС на БАЛИП Радослава Масларска и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете…

Снимка 1. От ляво на дясно: доц. д-р Емил Асенов, д-р Николай Алдимиров, г-н Иван Станоев, г-н Антон Михайлов и г-н Иван Кавръков.

АЛСАС участва в кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай деня на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП)

На 11.11.2018 г. в Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, в гр. София, се проведе кръгла маса, организирана от Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП), по случай 11 ноември, Ден на превенцията на изпирането на пари (Д-ПИП). На тази дата е и професионалния празник на работещите в сферата на…

24102018

Нотариалната камара чества 20 години от създаването на свободния български нотариат!

На 23 и 24 октомври Нотариалната камара тържествено отбеляза 20 години от създаването на свободния български нотариат. „Самоусъвършенстването е белег на нашата професия“, заяви председателят на Нотариалната камара и зам.-председател на УС на ЦППИП Димитър Танев в словото му при откриване на конгреса – ХХ години Нотариална камара на Република България на тема „Нотариусът –…

10102018

ПРЕДСЕДАТЕЛЯT НА УС НА ЦППИП – Д-Р НИКОЛАЙ АЛДИМИРОВ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА ЦППИП – Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЕТЕНА НА АНТИКОРУПЦИОННОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Днес, 10 октомври 2018 г. д-р Николай Алдимиров – Председател на ЦППИП и г-жа Ренета Николова – зам.-председател на ЦППИП, взеха участие в Международна конференция „Антикорупционното образование – ефективен инструмент за превенция на корупцията“ в София Хотел Балкан, организирана от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и Фондация…

Представители на АЛСАС взеха участие в реализиран от ЦППИП проект за предизвикателствата пред финансовия сектор, във връзка с новия ЗМИП

Проектът „Предизвикателства пред финансовия сектор във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“ на Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари“ (ЦППИП) цели да подпомогне банковите и финансовите институции в процеса на превенцията и противодействието на изпирането на пари. В рамките на проекта, на…

celebrating

11 ноември – професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари

Членовете на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари (БАРСПИП) приеха датата 11 ноември за професионален празник на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари. Това е датата, когато през 1990 г. влиза в сила Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи…

Договор за съвместна дейност между АЛСАС ЕООД и Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС)

На 26.04.2018 г. бе подписан договор за съвместна дейност между АЛСАС ЕООД и Института за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК при УНСС). Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на…

contact

Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” беше подписан на 19.01.2018 г.

На 19.01.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Фондация „Център за превенция и противодействие на изпирането на пари” (ЦППИП). Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите…

28092017

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 28.09.2017Г. На 28.09.2017г. в Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе подписан Меморандум за сътрудничество за противодействие на изпирането на пари, корупцията…

26092017

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (КОНПИ) И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН НА 26.09.2017Г. Подписи под документа поставиха председателя на Комисията Пламен Георгиев Димитров и председателя на УС на ЦППИП д-р Николай Алдимиров. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в…

24092013

СРЕЩА СЪС ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕК АНТОНИО ТАЯНИ ПРОВЕДЕНА НА 24.09.2013Г.

Среща със заместник-председателя на ЕК Антонио Таяни проведена на 24.09.2013г. в рамките на еднодневната му визита в България по повод участието му в дискусионния форум, организиран от Камарата на строителите в България, „Строителството през 2014 г. перспективи и предизвикателства“. Антонио Таяни представи пред ключови представители на държавни институции, местни администрации и бизнеса своята кампания за…

mvr

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ”

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ” БЕШЕ ПОДПИСАН В СГРАДАТА НА МВР НА 14.05.2013Г. Подписи под документа поставиха министър Петя Първанова и председателят на УС на фондацията Николай Алдимиров. Целта на меморандума е обединяване усилията на двете страни в противодействието на изпирането…