Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

На 30.11.2018 г. бе подписан Договор за сътрудничество между АЛСАС ЕООД и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“.
Подписаният договор цели да се обединят усилията на двете страни в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления, търсенето на начини и форми, да се отговори на новите предизвикателства в тази област.