Нов курс за получаване на сертификат CALE™ стартира на 02.12.2019 г.

На 02.12.2019 г. стартира нов курс за получаване на сертификат CALE™. Записванията започват от 01.10.2019 г., като всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите и останалата релевантна информация е качена на сайта в раздел Сертификат CALE.

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени предвид оптималната численост на групата, която ще се обучава. Регистрациите за курса ще се правят по реда на записването.