ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

На 29.02.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически проблеми и решения на последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)”.

Участниците се запознаха с проблемите и възможните решения във връзка с последните промени в нормативната рамка в областта на превенцията на изпирането на пари.

Събитието премина при голям интерес, като за участие бяха регистрирани представители на различни категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.