СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА КИНТЕКС ЕАД

На 03.06.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар), предназначено за служители на Кинтекс ЕАД на тема „Задължения, процедури и изисквания, касаещи дейността на дружеството във връзка с приетите вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и актуалните изменения на нормативната база в областта”.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.