СЕРТИФИЦИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ СИ ЕМ ЕС КАМЕРЪН МАККЕНА СОФИЯ

На 07.04.2021 г., АЛСАС ЕООД, проведе вътрешно-фирмено обучение (уебинар) на тема „Практически въпроси, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари“ предназначено за служители на Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участника.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.