СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЗИНГ (БАЛ)

На 02.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар, предназначен за членовете на Българската асоциация за лизинг (БАЛ).

Темата на уебинара беше „Последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), актуални въпроси и изисквания, свързани с дейността на лизинговите дружества“.

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 40 участници.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.