СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

АЛСАС ЕООД С ПОДКРЕПАТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЦППИП), ПРОВЕДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА (БАУД)

На 10.06.2020 г., АЛСАС ЕООД, проведе обучителен уебинар на тема „Практически въпроси свързани с прилагането на новите изисквания в областта на превенцията на изпирането на пари във връзка с измененията в нормативната уредба.”, предназначен за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участника.

Лектори на уебинара бяха: Пламен Георгиев – експерт към специализирано дружество АЛСАС и Иван Кавръков – управител на БАРСПИП.

Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.