СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА „КАРЛОВО“

На 17.01.2020 г., в гр. Карлово, АЛСАС ЕООД проведе специализиран обучителен семинар на тема “Мерки, изисквания и особености във връзка с нормативните изменения, свързани с процеса на превенция и противодействие на изпирането на пари“, предназначен за служители на Община „Карлово“.

Лектор на семинара беше Пламен Георгиев – юрисконсулт в специализирано търговско дружество АЛСАС.

Събитието премина при голям интерес, като по думите на участниците, проведения семинар, от една страна се отличаваше с добра структурираност, актуалност на темите и висока експертиза на лектора, а от друга се характеризираше с полезност както от теоретична, така и от практическа страна.