Димитър Колчаков, CALE

Експерт и международен консултант с над 12 години опит в банковия и застрахователен сектор, в сферите на вътрешния одит, нормативно съответствие и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Димитър Колчаков е съосновател и член на УС на застрахователен брокер Болерон. Бил е ръководител на звеното по нормативно съответствие и контрол в Българо-американска кредитна банка АД (БАКБ). Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) и председател на комитет по защита на личните данни в БАКБ АД. Член на комитетите по платежни услуги, правен и сигурност на Асоциацията на банките в България.

Семинари

ID Семинар Продължителност Начална дата
ALSAS-29-06-21 Нова правна рамка на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма 4 часа 21.06.2024
AML MASTER CLASS 31-05-2024 МАСТЪРКЛАС ПО ПРЕВЕНЦИЯ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (МОНИТОРИНГ) 8 часа 31.05.2024