Онлайн изпитен тест за получаване на Сертификат CALE

Изпитният тест е с продължителност от два астрономически часа, съдържа 50 затворени въпроса, всеки от тях с по три възможни отговора, от които само един е верен.

За успешно преминат изпитен тест се счита този, който съдържа минимум 70% верни отговори.

При натискане на бутона „Започни теста“ по-долу на екрана, онлайн платформата първо ще поиска от Вас да влезете със своя e-mail адрес и паролата, която Ви е била предоставена от екипа на АЛСАС ЕООД. След успешно влизане в изпитната платформа, на първа стъпка ще Ви се поискат задължителните данни за издаване на сертификат – Вашите имена (изписани на кирилица), Вашият Cale № и Ваш валиден e-mail, на който ще получите известие с резултата от изпита.

Само потребители с получена уникална парола за достъп имат правото да се явят на онлайн тестовете. Имате право само на един опит за решаване на теста. След изтичане на времето за решаване на онлайн изпитния тест, той автоматично ще бъде изпратен, като всички непопълнени въпроси ще се считат, че са с грешен отговор.

По време на онлайн изпитния тест през цялото време имате право да прелиствате между страниците с въпроси, както и да променяте отговорите, които сте посочили. След като завършите теста и натиснете бутона „Предаване на теста“ в долния десен ъгъл под въпросите, тестът ще приключи, всички въпроси ще бъдат подадени за проверка към изпитната платформа, след което Вие ще получите e-mail, в който ще е посочен Вашият резултат – дали сте преминали успешно изпита или сте допуснали повече от 30% грешни отговори.

При успешно издържан изпит, участникът ще получи Сертификат за успешно завършен специализиран курс за експерт по превенция на изпирането на пари (Сертификат CALE). Времето и мястото му за получаване ще се уточняват индивидуално с всеки участник. С получаването на Сертификат CALE, курсът се счита за приключен и притежателят му се вписва в специален регистър на експертите по превенция на изпирането на пари, воден от АЛСАС ЕООД.

Участник, който не е преминал успешно изпитния тест, не се е записал за изпита в срок или не е направил електронния изпитен тест в посочения срок поради лични причини, има право да заяви еднократно, без финансов ангажимент, желанието си да се яви на датата на провеждане на следващия изпитен тест. При второ неуспешно преминаване на изпитния тест, кандидатът приключва участието си в курса и не получава Сертификат CALE. В този случай, таксата за курса не подлежи на възстановяване.