Антония Дойчева

Антония Дойчева

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

АЛСАС
2020-08-10T14:54:45+03:00

Главен експерт Мерки срещу изпиране на пари / ДЗИ - Общо застраховане ЕАД

Благодаря Ви за полезното обучение. Отлични лектори и качествени обучения.