Дияна Гидикова

Дияна Гидикова

Благодаря за вашите презентации, бяха много полезни, информацията беше представена на достъпен език.

ИП „Капман“ АД

АЛСАС
2023-03-16T18:24:45+02:00

ИП „Капман“ АД

Благодаря за вашите презентации, бяха много полезни, информацията беше представена на достъпен език.