Добринка Йорданова

Добринка Йорданова

Много Ви благодаря за професионализма при провеждането на вътрешно-фирмения уебинар!

Head of HR / MFG Digital

АЛСАС
2022-09-23T16:45:28+03:00

Head of HR / MFG Digital

Много Ви благодаря за професионализма при провеждането на вътрешно-фирмения уебинар!