Елена Нанева

Елена Нанева

Благодаря ви за обучението и сертификата. Желая здраве, късмет и благополучие!

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

АЛСАС
2020-12-17T15:03:45+02:00

Експерт "Договори" / "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Благодаря ви за обучението и сертификата. Желая здраве, късмет и благополучие!