Катя Тодорова

Катя Тодорова

Благодаря за организираното обучение, беше действително полезно и много информативно.

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

АЛСАС
2021-04-08T14:48:13+03:00

Senior Associate / Адвокатско съдружие „СИ ЕМ ЕС Камерън Маккена София“

Благодаря за организираното обучение, беше действително полезно и много информативно.