Магдалена Чернокожева

Магдалена Чернокожева

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

АЛСАС
2020-07-09T12:28:42+03:00

CRM Specialist / "Евролийз Ауто" ЕАД

Уебинарът беше добре планиран и проведен. Беше интересен и полезен.