Милена Крумова

Милена Крумова

Благодаря за уебинара, беше полезно за мен.

Compliance Officer / „Делтасток“ АД

АЛСАС
2023-03-16T18:22:52+02:00

Compliance Officer / „Делтасток“ АД

Благодаря за уебинара, беше полезно за мен.