Силвия Кръстева

Силвия Кръстева

Благодаря за проведеното обучение, беше интересно и ползотворно.

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

АЛСАС
2023-03-27T20:04:13+03:00

AML Team / KBC Global Services Branch Bulgaria

Благодаря за проведеното обучение, беше интересно и ползотворно.