Мария Димитрова

Мария Димитрова

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

АЛСАС
2020-06-04T14:49:14+03:00

Асоцииран партньор / Адвокатска кантора „Николова, Калинов и партньори“

Благодаря за лекциите и за изключително добре структурираното поднасяне на материята.