мар.
09

Специализиран семинар за членовете на БАУД на тема “Актуални тенденции в областта на превенцията на изпирането на пари и финансиране на тероризма”

На 07.03.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе специализирано обучение за членовете на Българската асоциация на управляващите дружества по въпросите на превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма. Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани над 35 участници представители на различни управляващи дружества членове на…

By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
фев.
29

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

На 29.02.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе обучителен уебинар на тема „Практически проблеми и решения на последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)”. Участниците се запознаха с проблемите и възможните решения във връзка с последните промени в нормативната рамка в областта на превенцията на изпирането на пари. Събитието премина при голям интерес,…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
фев.
17

ВЪТРЕШНО ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “БАНД – КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ” ООД

На 16.02.2024 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по превенция изпирането на пари и финансиране на тероризма, предназначено за служители на „БАНД – КОНСУЛТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ” ООД. Събитието представлява част от годишния план за обучение на служителите и премина при голям интерес, като бяха регистрирани 30 участници от всички офиси на дружеството. Проведеното обучение бе…

By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
ян.
28

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯТА НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ САНКЦИИ“

На 26.01.2024 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.

By АЛСАС ООД | Минали събития 2024
DETAIL
дек.
04

ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА “КАРДИФ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ И “КАРДИФ–ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ” КЧТ

На 04.12.2023 г., АЛСАС ЕООД проведе вътрешно-фирмено обучение по прилагане на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за служители на „БНП ПАРИБА КАРДИФ“ – "Кардиф Животозастраховане - клон България" КЧТ и "Кардиф-Общо застраховане - клон България" КЧТ. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани 50 участници. По думите на участниците, проведеното обучение, от една…
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
30

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 30.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение, свързано с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
30

АЛСАС ЕООД В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ПРОВЕДОХА СЕРТИФИЦИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) – НОВИ МОМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ“

На 30.11.2023 г. АЛСАС ЕООД в сътрудничество с Международен банков институт (МБИ), проведоха обучение предназначено за служители на банките и финансовите институции. Събитието премина при голям интерес, като участниците бяха представители на различни финансови институции. Всеки участник получи сертификат издаден от МБИ и АЛСАС.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL
ное.
23

СЕРТИФИЦИРАН ОБУЧИТЕЛЕН УЕБИНАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НОТАРИУСИ, ПОМ.-НОТАРИУСИ И СЛУЖИТЕЛИ В НОТАРИАЛНИ КАНТОРИ

На 23.11.2023 г., АЛСАС ЕООД, проведе сертифицирано онлайн обучение, свързано с изпълнението на мерките срещу изпирането на пари, предназначено за нотариуси, пом.-нотариуси и служители в нотариални кантори. Събитието премина при голям интерес, като бяха регистрирани близо 50 участници. Всички участници в уебинара получиха електронни сертификати.
By АЛСАС ООД | Минали събития 2023
DETAIL